Gå direkt till innehåll
Vatten ger liv.
Vatten ger liv.

Pressmeddelande -

Lions konstaterar, vatten räddar liv!

Ny vattenanläggning i Somalia.

Lions Sverige har tagit fram vatten till 15 000 människor i det torra området Puntland i Somalia. En 320 m djup brunn har borrats och därifrån kan boende i byarna runtom hämta sitt vatten. Rent vatten är en första förutsättning att hålla en god hygien och goda livsvillkor.
Ett nytt vattenborrhål har nu invigts under närvaro av Guvernören för Bari-regionen, representanter för vattenmyndigheten i Puntland och somaliska regeringen samt andra ledare i området. Representanter från Lions Sveriges projektgrupp Water Means Life deltog genom ordförande Lennart Pettersson och assisterande projektledare Mursal Isa. Kim Alvelius från ABF Borlänge-Nedansiljan var också med, eftersom ABF bekostat den geologiska undersökningen och bidragit med kunskapsstöd.

Lions Clubs International har tillsammans med Lions Sverige bidragit med ca 1,5 miljoner kronor för att ta fram dricksvatten till det utsatta området Puntland i Somalia. Vattenbristen i området är akut. Människorna färdas ibland flera dagar för att hämta vatten.

Första borrhålet genomfördes med ett mycket gott resultat i september 2019. Borrhålet gav ca 11 000 liter rent dricksvatten per timme. När hålet skulle förses med ett förstärkande innerrör inträffade ett ras på 250 meters djup. Denna motgång innebar att man beslutade att borra ett nytt hål. Det nya borrhålet i byn Beeliwacatay invigdes den 23 februari 2020. Detta hål är 320 m djupt och pumpar upp 11 500 liter varje timme.
Vattnet har testats av vattenmyndigheten i Puntland. Det här borrhålet är så viktigt för hela Bari-regionen, eftersom det är den enda riktiga vattenkällan i ett område på ca 200 km där 15 000 människor bor i sju byar. De kommer att dagligen kunna hämta vatten från Lions anläggning.

Vattentillgången ger människor i området bättre livsförutsättningar med möjlighet att bo kvar i sina hemtrakter. Därmed behöver de inte fly på grund av vatten- och matbrist. De har nu daglig tillgång till vatten och kan således även odla mat för eget bruk.

 - Det här borrhålet kommer att minska det långa avståndet till närmaste vattenkälla avsevärt. Det här är en akutlösning och vi ber Lions fortsätta borra flera borrhål i området, säger generaldirektören för Puntland Water Development Agency, Mohamed Abdulkadir Mohamed. Han tillägger också att området behöver minst 10 borrhål om de ska ha ett drägligt liv med tillgång till rent dricksvatten.

 - Lions vattenprojekt har kommit till oss i en tid där situationen är akut, eftersom människor färdas flera dagar för att hämta vatten. Vi är väldigt tacksamma över Lions satsningar för vatten i vår region, säger guvernören i Bari-regionen, Abdisamad Yusuf.

Den färdigställda vattenanläggningen har nu överlämnats till vattenmyndigheten i regionen PWDA (Puntland Water Development Agency) som svarar för underhåll och drift. Borrföretaget har utbildat fem personer som ska ta hand om skötsel av vattenanläggningen.

Lions Sverige med projektet Lions Water Means Life fortsätter nu insamling av pengar och förberedelser till nästa borrhål i en annan by som ligger ca tio mil ifrån detta i Beeliwacatay.
- Vi tar tacksamt emot bidrag till detta livsviktiga projekt på PG 90 1948-0, säger projektledaren Kenneth Lindgren.

Ämnen


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm