Pressmeddelande -

Lions Sverige fyller på lager av katastroftält för miljoner

Nya tält och filtar lagras upp då Lions Sverige och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förbereder sig inför nästa katastrof. Det unika samarbetet har pågått i dryga 16 år och består i att Lions förser MSB:s lager med utrustning för nödlägen.

Detta sker tack vare allmänhetens generositet, de svenska Lionsklubbarnas arbete samt att Lions Club International beviljat ett bidrag för att matcha den svenska insatsen. Lions tältaktivitet, Bring Quality to Life (BQtL), kan därför återigen beställa 200 tält med filtar från Kina.

Lions ser till att det finns tält och filtar i beredskap när en naturkatastrof eller annan katastrof sker. Tälten distribueras av MSB när EU eller FN begär katastrofhjälp. Den lokala Lionsklubben i Kristinehamn hjälper till med att packa tält och filtar på pallkragar så att allt ligger förberett för MSB vid skarpt läge.

 - Jag är glad för att en idé som kläcktes under en bilresa tillsammans med Finn Bangsgaard, dåvarande ordf för Lions Sverige, kan gå just från en idé från två personer till ett nationellt och internationellt välkännt begrepp. Dessutom är jag glad över den fina respons Lions omedelbart fick ifrån MSB. Det går att göra underverk, säger Reino Wikström, ansvarig för BQtL

Det har skickats över 6000 tält och tiotusentals filtar till ett 17-tal olika länder i världen tack vare det goda samarbetet mellan Lions och MSB. Kostnaden genom åren för tälten ligger på närmare 35 miljoner kronor. Om möjligt följer en representant från Lions med tillsammans med personal från MSB till katastrofområdet. Ofta mottas tälten på plats av de lokala Lionsklubbarna i samarbete med aktuella myndigheter, som då kan hjälpa till med sin lokalkännedom.

 - Trots den rådande pandemin som lagt hinder i vägen för de traditionella insamlingsaktiviteterna är det imponerande över att Lionsklubbarnas arbete med att samla in medel från allmänheten går så bra. Snart kan vi återigen ge människor i nöd tak över huvudet, säger Reino Wikström

Lagret hos MSB kommer nu att fyllas på. I maj skickas tälten från Kina med båt. Tälten beräknas anlända MBS:s lager i Kristinehamn i juni.

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 48 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans, som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris. Internt jobbar vi bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser och att skapa mer hållbar konsumtion.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

Relaterat innehåll