This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Förberedelser och packninga av förnödenheter.
Förberedelser och packninga av förnödenheter.

Pressmeddelande -

Lions Sverige hjälper syriska flyktingar i Idlib.

Kriget i Syrien har nu gått in i en fas där den syriska regimen agerar för att slå ut rebellgrupper i Idlib-provinsen. Bomber faller över städer, byar och landsbygd med följd att civilbefolkningen flyr hals över huvud. De har inget skydd mot kriget och bomberna fälls över både sjukhus och skolor. Dessutom är det kallt i området. Följden blir att människorna är utsatta för ett oerhört lidande. Gränsen mot Turkiet är stängd, utom för utvalda grupper av sjuka och skadade människor.

Nu har Lions Sveriges ordförande Thorbjörn Bengtsson tagit initiativ till att bidra med 500 000 SEK  ur Lions Sveriges katastroffond.

Lions driver sedan tre år tillbaka projektet De Glömda Barnen för att hjälpa syriska flyktingar i södra Turkiet. Den organisationen arbetar nu för att ta fram livsmedel, filtar med mera till flyktingarna i Idlib-provinsen. Red Crescent är Turkiets största humanitära organisation som är en del av internationella Röda korset. De förnödenheter som Lions nu bekostat kommer att delas ut i samverkan med Red Crescent.

Lions representanter var under lördagen på plats vid gränsen för att lämna över hjälpsändningen till Red Crescent. Det var blåsigt och kallt, så man kunde verkligen ana det helvete de syriska flyktingarna har när de ständigt jagas undan utan mål i sikte och detta under svåra väderförhållanden. Det passerade ständigt ambulanser från Syrien, Turkiet tar emot en del av de akut sjuka

-Vi träffade ett antal av Red Crescents hjälparbetare, de gav oss ett mycket gott intryck säger en av Lions representanter på plats. Vi ser fram mot ett givande samarbete med denna hjälpinsats.

Red Crescent har sedan kriget startade 2011 fört in 48 000 lastbilar med förnödenheter till människor på flykt inne i Syrien. Idag fokuserar man på Idlib-provinsen och driver där 6 tältläger med 1000 personer i varje. Man hjälper familjerna som bor där så de har möjlighet att överleva. Varje dag delas tex 15 000 bröd paket ut. Tankbilar med vatten körs in till lägren. Red Crescent har ”affärer” i Idlib där flyktingar får hämta kläder utan kostnad. 4 miljoner persedlar har hittills delats ut av Red Crescent till över en miljon mottagare.

Ämnen


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med ca 10 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 209 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt