Pressmeddelande -

Lions Sverige sänder hjälp till Turkiet

Sveriges Lions har ett sen tidigare etablerat samarbete med Lionsklubbar i det jordbävningsdrabbade området i Turkiet. Där har vi sedan tidigare byggt skolmoduler för syriska flyktingbarn, dessa används nu som tillfälliga bostäder. Lions har också tillsammans med MSB levererat och satt upp 300 nya tält i detta område.

Med hjälp av medel från Lions Katastrofberedskap har även ett soppkök etablerats med kapacitet för 1 000 port/dag.

Rapport från Lions på plats i Turkiet:

Den senaste veckan har vi åsett en katastrof av obeskrivlig omfattning. Ett gigantiskt område i sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien har haft en jordbävning som drabbat miljoner människor. Det gäller i det här fallet den Turkiska sidan, ungefär samma område där vi genomförde ”De Glömda barnen” i närheten av Adana.

Som första insats, öppnade vi alla våra skolmoduler för skydd från den vinter som råder. Givetvis en liten insats. Alla tillgängliga fastigheter som sportarenor, skollokaler, hotellvestibuler etc. används, men långt ifrån tillräckligt. Många människor lever ute på gatorna i skydd av öppen eld eller inne i bilar för övernattning.

Då dödsantalet nu är uppe i över 40 000. Finns inte tillräckligt med praktiska möjligheter att ta hand om dödsoffren.

Redan dagen efter jordbävningen utlöstes medel ur Katastrofberedskapen med 220 000 SEK. På torsdag morgon kunde vi med hjälp av våra Turkiska Lionvänner nere i Adana, vår tidigare inköpspartner och Red Cresent, öppna ett soppkök. Pengarna räcker för 10 000 portioner och drygt 1200 delas ut varje dag.

Lions Katastrofberedskap i Sverige har utlöst ytterligare 800 000 att disponeras av projektgruppen på plats. Vi har för avsikt att använda dessa för fortsatt matutdelning genom upprättat soppkök. Att inköpa 1000 filtar och upprätta någon form av Socialt Center, Beslut är i skrivandes stund inte tagit

BringQualityToLife skickade via MSB i slutet av veckan 300 tält 1500 filtar och halsdukar till Turkiet. Här sker samarbetet med motsvarigheten till MSB, AFAD i Turkiet. Genomförandet sker av Turkiska Lions och med hjälp från Red Cresent.

En ytterligare sändning från MSB sker nu i slutet av veckan. Innehållande några större tält. Madrasser. Kuddar och matvaror etc.

Projektgruppen har också beslutat att inköpa 300 elektriska värmare på plats,

Detta är en nulägesbeskrivning fån idag den15 Febr,

Det kan inte nog tillräckligt betona över vilken katastrof detta är och vilket behov som kommer att finnas nu och en lång tid framöver

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • katastrof

Om Lions:

Lions Sverige med ca 9 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055