Gå direkt till innehåll
LIONS SVERIGE SAMVERKAR MED BARNDIABETESFONDEN

Pressmeddelande -

LIONS SVERIGE SAMVERKAR MED BARNDIABETESFONDEN

Under maj månad sker en kunskapssatsning om diabetes typ 1.
Barndiabetesfonden skapar materialet och Lions hjälper till med spridningen.

När Barndiabetesfonden bildades 1989 var Lions Sverige delaktiga och har sedan dess varit representerade i fondens styrelse. Fondens syfte är att stödja forskningen kring diabetes typ 1.
Antalet barn som insjuknat i typ 1-diabetes de senaste 30 åren har fördubblats. Det är en svår och obotlig sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst under livets gång. Stor okunskap om typ 1-diabetes råder trots sjukdomens allvar och omfattning. Sjukdomen drabbar över 900 barn och lika många vuxna i Sverige varje år.

Kunskapssatsningen görs via inlägg på sociala medier och insamlingar på Facebook och Instagram. Målet är att öka kunskapen om typ 1-diabetes och öka stödet till den livsviktiga forskningen.

Kunskapen om typ 1-diabetes är alldeles för låg i samhället. Många förstår inte att det är en livshotande och obotlig sjukdom. Vårt mål är att få in pengar till den livsviktiga forskningen om diabetes typ 1. För att nå målet måste vi få fler att förstå hur allvarlig den här sjukdomen faktiskt är, säger Barndiabetesfondens generalsekreterare Åsa Soelberg.

Lions Sveriges ordförande Anna-Maria Bernstein anser att det är angeläget att bidra till ökad forskning om diabetes typ 1 och därför stöttar Lions Sverige denna kunskapssatsning.

Läs mer om kunskapssatsningen på Barndiabetesfondens hemsida: 
https://www.barndiabetesfonden.se/jag-vill-bidra/kunskapslyft/

Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm