Gå direkt till innehåll
Lions tält packas och lastas i pallar.
Lions tält packas och lastas i pallar.

Pressmeddelande -

Lions Sverige skickar tält till Haiti

Det humanitära behovet är stort efter jordbävningen på Haiti, Lions Sverige skickar tält och filtar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Lions Sverige, Bring Quality to Life (BQtL), skickar 200 Lions familjetält och 15 större tält samt ca 1000 filtar.
Jordbävningen på Haiti den 14 augusti 2021 hade en magnitud på 7.2 på richterskalan. Flera tusen har omkommit och samhällets infrastruktur har kollapsat tillsammans med skolor, sjukhus och andra viktiga funktioner. Det humanitära behovet är stort.
Lions Haiti kommer att vara behjälplig med tälten på plats. MSB skickar två tekniker för tältleveransen varav en representant från Lions Sverige.
Lions klubb Kristinehamn är med i det praktiska arbetet med packningen vid MSB:s depå i Kristinehamn.

Lions Sverige anskaffar och ser till att det finns tält och filtar i beredskap när en naturkatastrof eller annan katastrof sker. Detta unika samarbete med MSB och Lions har pågått i dryga 16 år. Tälten distribueras av MSB när EU eller FN begär katastrofhjälp.


Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm