Gå direkt till innehåll
Lions är med när det gäller!!
Lions är med när det gäller!!

Pressmeddelande -

Lions Sverige stödjer forskningen mot diabetes.

Typ 1-diabetes är Sveriges absolut vanligaste livshotande sjukdom hos barn.


Varje dag drabbas i snitt mer än två barn i Sverige av typ 1-diabetes, med över 900 barn om året och minst lika många vuxna som diagnostiseras med typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom, och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet.

Lions Sverige uppmärksammar detta verksamhetsår diabetes med start på Världsdiabetesdagen den 14 november. Lions lokala klubbar genomför olika aktiviteter för att stödja forskning om diabetes.
Diabetes är internationellt ett av Lions fokusområden.

November är den blå månaden för att uppmärksamma diabetes. Barndiabetesfonden har lanserat den blå knuten för att sätta fokus på typ 1-diabetes och för att öka allmänhetens kunskap om sjukdomen och de som lever med den.

"Vi behöver bli fler i vårt arbete, den som vill är välkommen att hjälpa och vara med att göra skillnad. Kontakta närmaste Lions klubb eller läs mer på vår hemsida lions.se" säger Monica Gimerus ansvarig för Lions Sveriges medlemsfrågor.

Diabetes är en av våra största folksjukdomar och våra barn är bland de värst drabbade om de insjuknar i typ 1-diabetes.
"Barndiabetsfonden har som vision att utrota sjukdomen fram till 2040. Där vill vi i Lions Sverige hjälpa till", säger Bjarne Hald, ansvarig för Lions Sveriges serviceaktiviteter.

Lions Sverige arrangerar DIABETESLUNKEN.
Diabeteslunken genomföres och hanteras av lokala Lions-klubbar i samarbete med Barndiabetesfonden.
Det är en poängpromenad med frågor kring diabetes, anmälningsavgiften och övrig insamling går oavkortat till forskningen om diabetes.

Vi hoppas på en stor anslutning till samtliga aktiviteter och ett gott insamlingsresultat till denna viktiga forskning”, säger Lions Sveriges ordförande Alf-Göran Andersson.Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm