Gå direkt till innehåll
I världen blir varje minut 12 personer blinda varav ett barn.
I världen blir varje minut 12 personer blinda varav ett barn.

Pressmeddelande -

Lions Sverige uppmärksammar syn och synvård den 8 okt

Lions Sverige uppmärksammar syn och synvård den 8 okt. Lokala Lions klubbar informerar och gör insamlingar av pengar till den så viktiga synvården i världen. Det sker även insamling av begagnade glasögon.

Varje minut blir 12 personer blinda, varav ett barn.
Det går numera att bota 80 % av all blindhet.
Lions har räddat synen på 24 miljoner människor runt om i världen.
Vi samlar och återvinner glasögon, opererar mot gråstarr, bidrar med läkemedel mot trakom, flodblindhet och mycket mer.

Lions Club International har sedan lång tid haft syn och synvård som ett prioriterat område.
P
rojektet Lions SightFirst har sedan starten 1990 hjälpt 488 miljoner människor:

  • över $ 372 miljoner utdelats till mer än 1398 synvårdsprojekt i 117 länder,
  • 9.6 miljoner gråstarrsoperationer utförts för att återställa synen,
  • 1351 ögonkliniker and utbildningsinstitutioner byggts, utökats eller utrustats,
  • 2,3 miljoner lokala synvårds- och hälsoarbetare utbildats,
  • 197 miljoner doser av Zithromax® utdelats för att motverka trakom,
  • 326 miljoner doser av Mectizan® utdelats för att hindra utveckling av flodblindhet.

Stora framsteg har gjorts, men arbetet måste fortsätta!

Därför uppmärksammar alla lokala Lions klubbar i Sverige på Världslionsdagen den 8 okt det internationella arbetet med syn och synvård. 
- Vi uppmanar allmänheten att söka upp den lokala Lions klubben och deltaga i vårt fortsatta arbete med syn och synvård, säger Lions Sveriges ordförande Alf-Göran Andersson. Vi hoppas få träffa dig som vill vara med att göra skillnad, avslutar Alf-Göran

Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm