Pressmeddelande -

Lions Sveriges miljöpris 2022 till vatten och skogsbruk

Lions Sverige ger 2022 års miljöpris till två pristagare som arbetar med svensk natur.
Helgeåns vänner
och Fredrik Isaksson har med stor framgång börjat restaurera en 400 år gammal vattenled. Arbetet skapar engagemang, naturupplevelser och affärsmöjligheter i bygden.
Plockhugget AB
utvecklar en metod där de mogna och därmed mest lönsamma träden tas ut och de mindre träden lämnas kvar att växa vidare. Så kan skogen anpassas till kraven på mer biologisk mångfald, mer klimatnytta och samtidigt ekonomiskt brukande och möjlighet till naturupplevelser.

Helgeåns Vänner och Fredrik Isaksson i Skåne
Genom ett ihärdigt nitiskt ideellt arbete har Fredrik Isaksson och Helgeåns vänner börjat restaurera en förfallen snart 400 årig vattenled till en mångfacetterad glädjekälla i dagens samhälle. Med samordning av systembärande myndigheter, 50 sponsorer, markägare och närmare 480 medlemmar är föreningen ett föredöme som nu och för framtiden skapar engagemang i bygden, förutsättningar för ekoturism, ökar både vuxna och barns lust och möjligheter att vara i naturen, ökar biologisk mångfald, minskar erosion och läckage av näring till havet. Detta ger hållbar utveckling.

Plockhugget AB finns i Småland, Västra Götaland och Dalarna
Plockhugget AB är en pionjär som vill utveckla ett nygammalt skogsbruk och en marknad för kvalitetsvirke som ger fler lokala jobb. Man bistår skogsägare med att bruka en skog som bättre tål ändrat klimat, stormar, bränder, insektsangrepp och samtidigt ger mer biologisk mångfald och högt rekreationsvärde.
Man skördar skogen varsamt, förvaltar skogens vattenhållande förmåga, minskar den kalhuggna ytan och anpassar skogsbruket till de platsbundna förutsättningarna. Detta är en väg att skapa ett mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Alf-Göran Andersson, Sveriges Lions ordförande säger
- Lions är en miljömedveten hjälporganisation som använder miljöpriset för att uppmärksamma och uppmuntra personer och företag som utöver det vanliga bidrar till en mer hållbar värld.

Pristagarna erhåller 35 000 kr vardera. Den fysiska prisutdelningen sker på Lions Riksmöte i Falun den 27 maj.

Lions är verksamt inom 11 av FNs 17 hållbarhetsmål med fokus på social hållbarhet och rent vatten till alla. Lions Sverige driver två projekt som borrar efter vatten i Somalia och Tanzania. Många av våra lokala Lions klubbar genomför aktiviteter som bidrar till en mer hållbar värld. Exempel är second hand-butiker, loppis, valborgsraketer ersätts med laser, minskad nedskräpning.

Lions Sveriges klubbar och organisation strävar efter att minska miljöpåverkan från resande, möten och aktiviteter.

Kontakt:
Alf-Göran Andersson, Lions Sveriges ordförande, 070-298 37 11
Fredrik Isaksson, Helgeåns Vänner, 076-708 10 75
Erik Kullgren, Plockhugget AB, 070-605 77 76
Jan Eksvärd, Lions Sveriges miljöjury, 070-662 77 49

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055