Kallelse till extra bolagsstämma

Dokument -

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Litium AB, org. nr 556562-1835, kallas till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, tisdagen den 29 januari 2019 kl. 15.30.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Kontakter

Malin Bodolla

Presskontakt CMO +46738003540

Relaterat innehåll