Gå direkt till innehåll
Västsvenska paketet: Mycket börjar bli klart även om största projektet återstår

Nyhet -

Västsvenska paketet: Mycket börjar bli klart även om största projektet återstår

Sakta men säkert håller de olika delarna i Västsvenska paketet på att bli klart.
– Västlänken är den del där det mesta fortfarande återstår men såvitt vi känner till så håller man tidsramen, säger Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Västsvenska paketet är ett samlingsnamn för en rad infrastruktursatsningar i Västsverige och runt Göteborg. Paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor och är en gemensam satsning mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket. Arbetet sträcker sig över 20 år.

Markus Ottemark, Västsvenska Handelskammaren

Så här är läget för några av de delar som ingår i projektet, berättar Markus Ottemark:

Marieholmstunneln
– Den invigdes i december förra året. Tidigare har det bara funnits Tingstadstunneln under Göta älv men tack vare Marieholmstunneln har man nu två tunnlar. Men glädjen över att ha två trafikerade tunnlar blir kortvarig. Tingstadstunneln är gammal och behöver renoveras och kommer periodvis att vara delvis avstängd de kommande åren innan båda tunnlarna återigen är öppna.

Nya Hisingsbron
– Den nya Hisingsbron är nu klar och nu har man släppt på såväl cykel, bil som spårvagnstrafik. Man har också kommit långt med att riva den gamla bron.

Linbanan
– Det blir inte någon linbana över älven och projektet är i dag definitivt avfört från dagordningen.

Nedsänkning av E 45
– Delar av E45 som går längs älvstranden har sänkts ner, ett arbete som blev klart i våras. Nästa steg är att bygga bostäder och kontor ovanpå den nya tunneln.

Bussfiler längs infarterna
– För att underlätta för kollektivtrafiken har man anlagt bussfiler bland annat längs E6 norrifrån. Också det arbetet är i princip klart.

Västlänken
Den största satsningen i Västsvenska paketet är den 8 kilometer långa järnvägstunnel under Göteborg, inkluderande de tre nya stationerna Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Arbetet drogs i gång 2018 och beräknas var klart 2026.
– Man arbetar samtidigt på flera olika platser och det går olika snabbt framåt på de skilda arbetsplatserna. Men på det hela håller man håller tidsramen och projektet ska vara klart 2026.

Hamnbanan
Den tio kilometer långa Hamnbanan ingår egentligen inte i Västsvenska paketet men är en stor parallell infrastruktursatsning i Göteborg. Den nuvarande Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår så att mer gods kan lyftas från väg till järnväg.
– Ett godståg kan ersätta 30 långtradare så den ökade järnvägskapaciteten får stor betydelse. Man är färdig med två av tre deletapper och håller på med den sista.

---------------------------------------------------------

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser

Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna.
Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss.

Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap
Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden.

Live Business Media Group Sweden AB