Skip to main content

Ystad och Trelleborgs hamnar satsar framåt för miljarder

Nyhet   •   Maj 23, 2019 08:30 CEST

Trelleborgs hamn byggs ut för att möta kraven från allt fler fordon och passagerare. Foto: Trelleborgs Hamn

Två av Skånes största byggprojekt pågår just nu i Trelleborgs och Ystad hamn. Lite grand i skymundan investerar de båda kommunerna nästan 2,5 miljarder kronor i nya färjelägen och hamninlopp.
Investeringarna återspeglar en stark övertygelse om att färjetrafiken även i fortsättningen kommer att spela en stor roll.

Trelleborgs Hamn bygger ut för att kunna möta allt fler passagerare och fordon som tar färjorna över Östersjön ner till kontinenten.
– Vi flyttar längre från Trelleborgs centrum till det nya området i sydost, berättar VD Jörgen Nilsson.

Porträttbilder
VD Jörgen Nilsson
foto: Joachim Wall, Sydsvenska Bild

Flytten och utbyggnaden har pågått en längre tid och redan 2014 var man färdiga med två nya pirar och en ny hamnbassäng. Hela utbyggnaden ska vara klar 2025.
– Just nu håller vi på med färjeläge 13 och 14, de nya färjelägena som är längst österut och längst bort ifrån Trelleborgs centrum, säger Jörgen Nilsson.
– Det är Rover Maritime, ett spanskt företag som håller i den totalentreprenaden. Mycket av utbyggnaden klarar vi själv, naturligtvis med hjälp av inhyrda konsulter och entreprenörer.

Utbyggnaden beräknas kosta 1,5 miljarder kronor – en kostnad som Trelleborgs Hamn i huvudsak själv står för.
– Vi säljer marken i befintligt hamnområde till bostäder och en del är lånefinansierat, säger Jörgen Nilsson
– Vi har också varit duktiga på att söka EU-stöd. Vi har redan erhållit 100 miljoner kronor men i bästa fall kan EU i slutändan komma att stå för 20 procent av kostnaden.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största hamn för Roll on/Roll off-trafik (färjor i det här fallet) och världens två största järnvägsfärjor trafikerar hamnen. Varje dag ankommer eller lämnar 30-32 färjor Trelleborg. I hamnen arbetar 135 personer.
– I dag passerar årligen 1,2 miljoner fordon hamnen. Och vi räknar med att den siffran har växt till 1,8 miljoner fordon 2026.

Men är ni inte rädda att Fehmarn-tunnel kommer att slå ut färjetrafiken?
– Nej, egentligen inte och framför allt inte när det gäller lastbilstrafiken. Varför ska man åka 40 mil extra samtidigt som många lastbilschaufförer måste ha sin dygnsvila?

Om det varit stor enighet kring utbyggnaden och flyttningen av hamnen så har det uppstått en diskussion om hur trafiken ska ledas vidare.

Kommunen har med stor majoritet enats om att leda trafiken norrifrån i en ny ringled öster om staden. Trafiken skulle då komma in österifrån utan att passera Trelleborgs centrum.

Men detta förslag har fått kritik, bland annat från Trafikverket som i ställer förordat att den nuvarande vägen genom staden ska byggas ut.
– Jag kan tycka det är otidsenligt att leda så mycket tung trafik genom en citykärna, säger Jörgen Nilsson.

Här byggs Ystad Hamn ut söderut, man förlänger helt enkelt Sverige en bit. Foto: Ystad Hamn.

Ystad hamn
Härom veckan tog polska och svenska representanter gemensamt de första spadtaget för Ystads två nya färjelägen.
– Vi bygger ut för att kunna möta nästa generations färjor. Framtiden färjor är helt enkelt för långa och för stora att rymmas på dagens färjelägen, säger Ystad Hamns VD Björn Boström.
– Hamnen måste muddras och de sandmassor vi tar upp använder vi för att anlägga de nya färjelägena längre söderut, vi förlänger helt enkelt Sverige en bit, säger Björn Boström.

Ystad Hamns VD Björn Boström satsar hårt för att kunna ta emot framtidens färjor. Foto: Ystad Hamn

Ystad hamn är helägd av Ystad kommun och lämnar varje år ett bra överskott till den kommunala verksamheten. Den har funnits stor kommunal enighet om de nu planerade satsningen. I och med flytten frigörs stadsnära områden som i dag används som färjeläge.
– Området är attraktivt och Ystad kommun planerar att på sikt bygga bostäder i det övergivna hamnområdet.

Ystad hamn är Sveriges tredje största hamn räknat till antalet passagerare – bara Stockholm och Helsingborg är större. Varje dag anlöper eller avgår ca 22 färjor. I hamnen arbetar ca 35 personer.

Trafiken domineras av två färjelinjer – en till polska Świnoujście och den andra till Bornholm.
– Vi har haft ett nära samarbete med EU och Polen kring de nya färjelägena och polska regeringen är mycket angelägen om att det här projektet ska gå bra, säger Björn Boström.

Total beräknas investeringskostnaden till knappt en miljard kronor.
– Vi har fått 250 miljoner i EU-bidrag, det är det största enskilda EU-bidraget som tilldelats någon hamn i Sverige.

Entreprenaden har tilldelats det danska företaget Per Aarsleef A/S.
– De är redan igång med arbetet vilket ska vara klart redan i slutet av nästa år, säger Björn Boström.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.