Gå direkt till innehåll
Entreprenadbranschen går urstarkt, men utmaningarna är stora

Pressmeddelande -

Entreprenadbranschen går urstarkt, men utmaningarna är stora

Mässan Entreprenad Live har genomfört sin årliga temperaturmätare och undersökningen bland mässans besökare visar på en positiv men svårnavigerad framtid.

– Det viktigaste för oss när vi skapar och arrangerar Entreprenad Live är att förstå våra besökare. Mässan är till för entreprenörerna Vi vill lära oss, förstå och skapa en mötesplats som skapar värden och är en vägvisare, säger Hans-Erik Kristensson, projektledare för mässan.

Undersökning visar på att konjunkturen för entreprenadbranschen är starkare än på länge. De flesta har extremt mycket att göra och så ser det ut under lång tid framöver. Utmaningarna ökar dock och det sprider en osäkerhet. Rekrytering av personal har under lång tid varit ett problem. Det kvarstår, men nu har det tillkommit ytterligare osäkerhetsfaktorer som skapar huvudbry. Den främsta osäkerhetsfaktorn just nu är kostnadsökningarna som branschen upplever med bla ökade och osäkra drivmedelskostnader, men även andra kostnadsökningar i form av räntor, material, maskiner och utrustning.

En tredjedel av entreprenörerna ser att de måste förändra sitt sätt att arbeta

Teknikutvecklingen är positiv, men det är en förändring. Digitalisering i olika former gör vägvalen och besluten svårare och miljökrav och därmed dokumentationen ökar dramatiskt. Inte mindre än en tredjedel av entreprenörerna som besvarade enkäten svarade att de kommer att tvingas att förändra sitt sätt att arbeta framöver.

– Entreprenörerna vill och behöver fortsatt investera i nya maskiner och utrustning, behovet av att rekrytera ny personal har aldrig varit högre. Det som markant sticker iväg i denna undersökning är frågor kring drivlinor, bränsleval, elektrifiering samt de ökade miljökraven från samhälle och köpare. Här vill man se en ökad politisk långsiktighet och samstämmighet.

Entreprenörerna vill träffas

Tydligheten ökar när det gäller behovet av att träffas. Det är dels behovet av att hålla sig uppdaterad, träffa leverantörer och att utveckla sig själv och sin verksamhet. Man ser fortfarande de regionala mässorna som ett effektivt, enkelt och roligt sätt att stärka sig själv och sin verksamhet.

– Det är inte så konstigt att behovet att träffas upplevs som rekordstort just nu. Det rullar på i allt högre takt, men återigen, det är inte enkelt. Mässan löser inte allt men att ses, kolla nyheter, träffa leverantörer och byta erfarenheter är självklart en mycket god väg att kraftsamla och ta sig vidare.

----------------------------

Undersökningen är gjord av Fairlink, Nordens största analys- och utbildningsföretag i mässbranschen.

----------------------------

Ämnen

Kategorier


Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. 

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Kontakter

Hans-Erik Kristensson

Hans-Erik Kristensson

Projektledare för Entreprenad Live +46 704 17 08 17

Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser

Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna.
Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss.

Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap
Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden.

Live Business Media Group Sweden AB