Gå direkt till innehåll
Stabil men utmanande marknad för maskinentreprenörerna

Pressmeddelande -

Stabil men utmanande marknad för maskinentreprenörerna

– Vi har i många år haft en fantastisk marknad inom alla våra sektorer. I takt med ökade kostnader minskar efterfrågan något, men Sveriges maskinentreprenörer har fortfarande mycket att göra och vi ser en ljus framtid även om marginalerna har minskat något, säger Magnus Persson, ordförande i Maskinentreprenörerna.

För de svenska maskinentreprenörerna har svårigheten att hitta kompetenta medarbetare till sina verksamheter varit ett huvudbekymmer under senare år. Problemet kvarstår, vilket är ett tecken på att orderläge och beläggningsgrad fortfarande befinner sig på höga nivåer.

– I dag är det ändå den kraftiga prisökningen på främst drivmedel, material och reservdelar som är den stora utmaningen. Därutöver är leveranstiderna långa på vissa produkter. Här tror jag att vi kommer att se en förändring framöver. En trolig förändring är att vi kommer att se hur en större del av produktionen sker på vår hemmaplan och att det blir viktigare med lagerhållning, säger Magnus Persson.


– På kostnadssidan noterade vi redan hösten 2021 att priset på diesel ökade. Med tanke på att vi har regleringstider på sex till tolv månader blev det en tuff period för många maskinentreprenörer, men vi har en bra diskussion med kunderna som efter hand har tagit en större del av den kostnadsökningen, vilket gör att vi nu är någorlunda i balans. I stället är det räntorna som slår hårt. Ökade priser har lett till att orderingången minskat något, men den är ändå i nivå med hur det var för några år sedan. Det finns dock några orosmoln: krig, inflation och allt för höga löneökningar.

En skillnad mot tidigare är att kundkraven förändrats. Givetvis är miljökraven betydligt hårdare än tidigare, men det finns också krav av helt annan typ.

– Det handlar om ett ökat ansvar. Vi ska bygga mer, samordna mer och ta fram mer dokumentation. För oss som underentreprenör är det bra för vi vill göra så mycket som möjligt. Det som försvårar situationen är de beställare som inte har koll på vad som finns tillgängligt på marknaden och ställer krav som inte är verklighetsanpassade. Däremot skulle vi gärna se att kunderna var bättre på att kontrollera att den som utför jobben också lever upp till de krav som ställs.

På önskelistan finns också ett ökat partssamarbete inför och under projekten där bland annat beställare, projektör och entreprenör samverkar för att hitta de optimala lösningarna.

Ett exempel kan vara att välja maskiner med rätt drivmedel för att på bästa sätt bidra till en snabb och ekonomisk energiomställning. Krävs en elmaskin måste parterna hitta en lösning på hur maskinerna ska få tillgång till el.

Generellt håller den svenska maskinparken en väldigt hög nivå. Låg ränta och ökade miljökrav har inneburit att maskiner de senaste åren bytts ut betydlig snabbare än tidigare. Den snabba utvecklingen på motorsidan har dock medfört en helt ny utmaning för maskinentreprenörerna – när ska den nya maskinen köpas in?

– Vi har en maskinpark som håller en hög miljömässig standard. Det krävs maskiner av hög kvalitet för att stå sig i konkurrensen och maskininvesteringarna är fortsatt stora. Det vi ser nu med dagens snabba teknikutveckling är att en nylanserad produkt kan vara förhållandevis dyr i och med att serierna är små. Tre år senare är det tänkbart att produkten är betydligt billigare och då kan det vara svårt för den som köpte motsvarande maskin tidigt att konkurrera om jobben. Här blir det viktigt att fundera över om den maskin man köper kan vara konkurrenskraftig under en avskrivningsperiod på fem till åtta år.

Magnus Persson konstaterar dock att branschen – trots många osäkerhetsmoment – står stabilt och är väl förberedd för de utmaningar som väntar. Trots kraftigt fallande bostadsmarknad finns mycket att göra: infrastruktur, energianläggningar, industrijobb, offentliga lokaler och troligen även en hel del jobb för försvaret i en anpassning till kommande Nato-medlemskap.

– Maskinbranschen har stor vana vid att hantera kriser. På senare tid har vi drabbats av en pandemi, krig i närområdet, inflation, kraftiga prisökningar och räntehöjningar, men har ändå hittat ett nytt normalläge som vi får förhålla oss till. Vi står väl rustade för att möta även en utmanande framtid, säger Magnus Persson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser

Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna.
Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss.

Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap
Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden.

Live Business Media Group Sweden AB