Pressmeddelande -

Få renar kasseras på grund av Tjernobylolyckan

Säsongen 2004-2005 slaktades 52 407 renar. Endast 68 slaktdjur översteg gränsvärdet för cesium och kasserades. De flesta samebyars renar är friklassade men 10-15 000 renar kontrolleras ändå enligt Livsmedelsverkets anvisningar varje år. Cesium går snabbt ur kroppen och stödutfodring före slakt är en effektiv metod att minska halten. Radioaktivt cesium från Tjernobylolyckan i april 1986 orsakade stora problem för den svenska rennäringen. Under de första åren kasserades kött från flera tusen renar. Under de senaste tio åren har endast en liten andel av slaktade renar kasserats. Cesiummängden i betet, och därmed i renarna, har halverats vart femte år och är nu mindre än en tiondel av den ursprungliga. Tidig höstslakt och utfodring minskar effektivt halterna i renar som ändå ligger för högt. Det framgår av en rapport av Birgitta Åhman, Sveriges Lantbruksuniversitet, publicerad av Statens Strålskyddsinstitut, SSI. Friklassade samebyar I början efter Tjernobylolyckan kontrollerades i princip all slakt. Vissa områden kunde snart friklassas. För närvarande omfattas 16 av 51 samebyar av kontroll och åtgärder. Behovet av åtgärder har minskat med tiden. Men där nedfallet var störst, kommer det förmodligen att dröja minst tio till tjugo år innan man helt kan sluta med åtgärder och kontroll. Cesium i laven Renar tar upp mer cesium än många andra betande djur och den största anledningen är att de äter lav under vintern. På sommaren äter renen gröna växter (gräs, löv och olika örter) som inte alls tar upp cesium i samma utsträckning som laven. Utsöndras snabbt Eftersom cesium utsöndras med avföring och urin minskar halterna i muskulaturen ganska snabbt när intaget minskar. Detta gör att mängden cesium i ren varierar kraftigt med låga halter på sommaren och höga på vintern. Stödutfodring och ändring av tidpunkt för slakt har visat sig vara effektiva åtgärder för att minska halterna, skriver Birgitta Åhman i sin rapport. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se. Utveckling, övervakning och åtgärder när det gäller radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan SSI 2005:17 Läs även Vår Föda nr 2, 2006: Tema om 20 år efter Tjernobyl Ytterligare upplysningar: Ingrid Nordlander, statsinspektör: 018-17 55 96

Ämnen

  • Politik