Pressmeddelande -

Får och getter kan smittas med scrapie när de diar

Djursjukdomen scrapie kan överföras till andra djur via mjölken. Det visar en utvärdering gjord av EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Får och getter kan smittas med scrapie när de diar, även om modern inte visar några sjukdomstecken. Scrapie är en BSE-liknande sjukdom bland får och getter.

Det finns ingen risk för människor att äta eller dricka mjölkprodukter från får och getter, eftersom scrapie inte överförs till människa.

Pressmeddelande: EFSA evaluates TSE risk from small ruminants’ milk


Ytterligare upplysningar:
Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare: 018-17 55 82

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel