Pressmeddelande -

Förlängd undersökning av Salmonella i köttberedningar

Fynden av Salmonella har minskat i årets kontroll av köttberedningar från EU. Men färre partier har provtagits och regeringen har beslutat att förlänga undersökningen till 15 maj 2004. I november 2001 tvingades Sverige avskaffa reglerna för obligatorisk salmonellakontroll av köttberedningar från annat EU-land. Livsmedelsverket gjorde därför en särskild kontroll av köttberedningar under 2002. Man fann Salmonella hos 22 procent av sändningarna. Regeringen gav då Livsmedelsverket i uppdrag att fortsätta med en undersökning till november 2003. Resistent Salmonella I årets undersökning har första mottagare av köttberedningar i fyra större kommuner deltagit, samt ett antal fryshus där Livsmedelsverket har direkttillsyn. 42 partier har undersökts, två av dem (5 procent) konstaterades ha Salmonella. Ett av dem hade intyg från avsändarlandet om att ingen Salmonella hittats vid undersökning där. De funna salmonellastammarna var multiresistenta, det vill säga resistenta mot tre eller flera antibiotika. Ökad import År 2002 undersöktes 58 partier. Årets plan var att provta upp till 100 partier. Men hittills har bara 42 stycken undersökts, trots att importen har ökat kraftigt de senaste åren. Importen av kycklingkött av alla former har fördubblats från 15.000 ton år 2000 till uppskattningsvis 30.000 ton 2003. Cirka 80 procent av det kycklingkött som kommer från andra EU-länder kommer i from av köttberedningar. Förlängt uppdrag - Vi tror att många partier importeras direkt till detaljistledet och uppmanar därför kommunerna att fortsätta ta salmonellaprover, säger Anna Brådenmark, projektledare och chef för enheten för internationell handel. - Därför är det bra att regeringen har beslutat att förlänga uppdraget. Årets projekt kommer därför att slutrapporteras den 1 juni 2004. Tidigare rapport och artiklar: Granskning av köttberedningar - stort behov av mer salmonellakontroll Ytterligare upplysningar: Anna Brådenmark, projektledare: 018-17 55 43

Ämnen

  • Mat, dryck