Pressmeddelande -

Mer kunskap om kombinationseffekter behövs

Kunskapen om kombinationseffekter på miljö och hälsa när flera bekämpningsmedel används samtidigt är för liten. Inom EU finns ingen begränsning av hur många bekämpningsmedel man får använda samtidigt på en och samma gröda.

- Det kan vara motiverat att använda några bekämpningsmedel, till exempel för att motverka resistens hos skadedjur, svampar och ogräs, men att samma gröda besprutas med nästan trettio olika bekämpningsmedel är inte rimligt, säger Arne Andersson, chef för Livsmedelsverkets enhet för kontrollprogram.

En kommande rapport från EU-kommissionen visar att nästan hälften av alla frukter och grönsaker provtagna inom EU innehåller rester av bekämpningsmedel. 4,5 procent av proven överskrider gränsvärdena. Rapporten är en sammanställning av samtliga EU-länders 65.000 prover på frukt och grönsaker. Andelen prover som innehåller rester från fler än två bekämpningsmedel har ökat från 16 procent 1997 till 28 procent år 2006.

- Vi tycker att det är bra att man tar upp frågan om kombinationseffekter. Idag finns inte någon begränsning för hur många bekämpningsmedel som får förekomma samtidigt och det är helt klart en brist, säger Arne Andersson, chef för enheten för kontrollprogram på Livsmedelsverket.

 

- Det är viktigt att påpeka att även om det inte är bra att gränsvärdena överskrids är de satta med stor säkerhetsmarginal och om man äter varierat innebär inte de halter man hittat en hälsofara. Ät varierat och fortsätt äta frukt och grönsaker, helst 500 gram om dagen. Skölj dem alltid och skala om du vill vara extra försiktig, säger Arne Andersson.

Livsmedelsverket eftersträvar största möjliga öppenhet kring provtagningen av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Årsrapporter och tertialrapporter publiceras på verkets webbplats. Dessutom kan man abonnera på nyhetsbrev om partier som innehåller otillåtna halter, den så kallade Svarta Listan.

Läs mer om bekämpningsmedel

Får det finnas bekämpningsmedel i mat?

Svarta Listan

Rapporter om bekämpningsmedel

Ytterligare upplysningar:
Arne Andersson, chef för enheten för kontrollprogram: 018-17 56 41, 0709-24 56 41

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel