Pressmeddelande -

Möjlighet att ge synpunkt på fyra nya GM-grödor

Nu får alla som vill kommentera och ha synpunkter på EFSA:s bedömning av fyra nya genetiskt modifierade grödor (GM-grödor). Den 3 april publicerade EFSA riskbedömningar för fyra nya GM-grödor. Ansökningarna gäller fyra majslinjer som alla är korsningar av redan framtagna GM-majslinjer. Kommissionen ska ha synpunkterna inom 30 dagar från den dag yttrandet publicerats. Länk till bedömningen av de fyra majslinjerna samt formulär för att rapportera synpunkter: http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm Skicka gärna en kopia på synpunkterna till Zofia Kurowska, Livsmedelsverket zoku@slv.se Ytterligare upplysningar: Zofia Kurowska, statsinspektör, telefon: 018 - 17 55 08 Fakta: Förordningen (EG) 1829/2003: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018sv00010023.pdf som i artikel 6.7 säger att allmänheten kan inkomma med synpunkter till Kommissionen inom 30 dagar från den dag yttrandet har publicerats. Information om pågående ansökningar på Livsmedelsverkets webbplats: http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=10915 Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske