Pressmeddelande -

Möjlighet att ge synpunkt på ny GM-gröda

Nu får alla som vill kommentera och ha synpunkter på EFSA:s bedömning av en genetiskt modifierad majs med beteckningen 1507 x NK603. Den 12 maj 2006 lämnade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) en riskbedömning för en genetiskt modifierad majs med beteckningen 1507 x NK603. Ansökan från företaget Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds omfattar användning av majsen som livsmedel, livsmedelsingrediens och som foder. Majsen 1507 x NK603 är insektsresistent och herbicidtolerant. Kommissionen ska ha synpunkterna inom 30 dagar från den dag yttrandet publicerats. Länk till bedömningen av de fyra majslinjerna samt formulär för att rapportera synpunkter Skicka gärna en kopia på synpunkterna till Zofia Kurowska, Livsmedelsverket zoku@slv.se Fakta: Förordningen (EG) 1829/2003 som i artikel 6.7 säger att allmänheten kan inkomma med synpunkter till Kommissionen inom 30 dagar från den dag yttrandet har publicerats. Information om pågående ansökningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Ämnen

  • Politik