Pressmeddelande -

Ny vägledning om HACCP

Nu är "Vägledningen till införande av HACCP" klar. Livsmedelsverkets vägledning ska förtydliga EU-kommissionens vägledning i samma ämne. Livsmedelsverket anser att kraven på tillämpning av HACCP-principerna i livsmedelsföretagen kan hanteras enligt något av följande alternativ: Detaljhandelföretag som bara hanterar förpackade livsmedel behöver inte göra en faroanalys. Grundförutsättningar räcker. Företag som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker behöver ingen HACCP-plan. Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna. De ska därmed göra en faroanalys, identifiera kritiska styrpunkter med kritiska gränser och övervakningsrutiner och korrigerande åtgärder. Dessa företag kan använda sig av nationell branschriktlinje eller en generisk (branschspecifik) plan, om det finns sådana. Livsmedelsverket anser också att ett företags storlek inte kan ha ett avgörande inflytande på vilka krav som ställs på företaget. Avgörande är i stället vad, hur och för vem man producerar och hanterar ett livsmedel. Naturligtvis spelar även hur mycket som produceras en roll i detta sammanhang men den är av underordnad betydelse. Vägledningen till införande av HACCP Ytterligare upplysningar: Lars Plym-Forshell, veterinärinspektör, 018–17 55 82

Ämnen

  • Politik