Pressmeddelande -

Opinionsundersökning: Stort behov av information om folsyra

Bara fyra av tio personer vet att det är viktigt att kvinnor i barnafödande ålder äter folsyra. Kunskapen är högre bland kvinnor, fem av tio anser att folsyra är viktigt, visar en opinionsundersökning, beställd av Livsmedelsverket.


Kvinnor som kan tänkas bli gravida behöver få i sig minst 400 mikrogram folsyra per dag. Det är viktigt för att minska antalet barn som föds med, eller foster som aborteras på grund av, ryggmärgsbråck. Om man ska minska risken för ryggmärgsbråck hos barnet måste folsyratillskottet tas redan innan man blir gravid.

- Därför är det allvarligt att allmänhetens kunskap om folsyra i samband med graviditet är låg. Undersökningen visar att vi, tillsammans med Socialstyrelsen, har en angelägen uppgift att öka kunskapen hos både allmänheten och sjukvården, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti på Livsmedelsverket.

Oklara motiv för att ta folsyra

Enligt undersökningen uppger var tredje kvinna att de i dag tar kosttillskott i form av vitaminer eller mineraler. Folsyra finns i 40 procent av kvinnornas kosttillskott. Bland män uppger var fjärde att de tar kosttillskott. Motiven för att äta folsyra är dock mycket oklara, hos både kvinnor och män.

I september 2007 föreslog Livsmedelsverket gratis folsyratabletter till kvinnor i barnafödande ålder under en försöksperiod på tre år. Finansieringen visade sig inte kunna lösas och Livsmedelsverket och Socialstyrelsen planerar nu i stället gemensamma informationssatsningar i syfte att få kvinnor som kan tänka sig att bli gravida att ta folsyratabletter.

- Undersökningen pekar på att det blir en viktig uppgift att försöka nå de grupper som har lägre kunskap om vikten av att äta folsyra nämligen de minst utbildade och låginkomsttagare, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti.

Webbplats om folsyra
I Livsmedelsverkets nya råd för gravida och ammande som når en stor del av gravida och ammande i dag finns redan råden om folsyra. Råden delas ut som broschyrer över hela landet, totalt i 200 000 exemplar årligen, men finns även på Livsmedelsverkets webbplats.

- Vi håller också på att ta fram en webbplats som vänder sig specifikt till de två målgrupperna, allmänheten och sjukvården, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti.


Resultat
Opinionsundersökningen besvarades av 2 019 personer och genomfördes i år av Synovate. Den visar bland annat följande:

  • Tre av tio personer tar regelbundet kosttillskott i form av vitaminer och mineraler.
  • Kvinnors kosttillskott innehåller i fyra fall av tio folsyra. För män är motsvarande siffra två av tio.
  • De kvinnor som planerar att bli gravida tar oftare kosttillskott än andra kvinnor och deras kosttillskott innehåller oftare folsyra.
  • Nära varannan kvinna, 48 procent, anser att det är viktigt med folsyra för kvinnor i barnafödande ålder. Bland män är motsvarande siffra 30 procent.
  • Åtta av tio kan inte ge något exempel på någon mat som naturligt innehåller folat. Folat och folsyra är olika former av samma B-vitamin. Folat finns naturligt i mat medan folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott.

Rapport om opinionsundersökningen (pdf, öppnas i nytt förnster)

Ytterligare upplysningar:
Ulla-Kaisa Koivisto-Hursti, nutritionist Livsmedelsverket, 018 -17 53 73 eller 0733-54 53 73

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel