Pressmeddelande -

Skärpta kriterier för nyckelhålsmärkning

Livsmedelsverket skickar i dag in nya kriterier för nyckelhålsmärkningen på livsmedel till EU-kommissionen för notifiering. En viktig nyhet är kravet på fullkorn i bröd, pasta och andra spannmålsprodukter, som kompletterar villkoret på kostfiber. Syftet med skärpningen är att konsumenterna ska få hälsosammare produkter.


Livsmedelsverkets symbol nyckelhålet är till för att hjälpa konsumenten att hitta hälsosammare alternativ inom olika livsmedelsgrupper. Nyckelhålet, som är Livsmedelsverkets varumärke, har funnits sedan 1989 och en större revidering genomfördes 2005. Nyckelhålet är en frivillig märkning.

Nytt krav om fullkorn

Förutom villkoret om kostfiber införs nu ett krav på minst 25 procent fullkorn i mjukt bröd. För hårt bröd och andra spannmålsprodukter gäller 50 procent fullkorn.

- Kravet på fullkorn har diskuterats ända sedan arbetet med nyckelhålet påbörjades 1989. Vid den senaste ändringen 2005 ville en rad experter få med detta krav, men det ansågs i dåvarande läge vara ett för stort steg. Nu pekar allt mer forskning på att det är gynnsamt för hälsan att äta fullkorn regelbundet, säger Ulf Bohman, chef för nutritionsavdelningen.

Skärpt sockerkrav för mjukt bröd

I livsmedelsgruppen mjukt bröd har även kraven för sockerarter sänkts betydligt, från tio till fem procent, det vill säga en halvering jämfört med reglerna från 2005.

- Livsmedelshandeln har varit mycket tydliga med att de stödjer de skärpta kriterierna och framhållit att dessa är viktiga för att bibehålla konsumenternas förtroende för produkter med nyckelhålet, framhåller Ulf Bohman.

Danmark och Norge valde nyckelhålet efter utvärdering

Nytt vid denna revidering är att även Danmark och Norge kommer att införa samma regler för nyckelhålsmärkning av livsmedel som Sverige. Både länderna har utvärderat olika alternativ med symbolmärkning som underlättar medvetna val hos konsumenten. Deras slutsats är att den positiva märkning som nyckelhålet innebär är att föredra.

De nya reglerna beräknas kunna börja gälla tidigast i maj 2009, parallellt med att de gamla villkoren fasas ut under en 18-månadersperiod.

De nya kriterierna innebär bland annat:

  • krav på fullkorn för spannmålsgrupper, till exempel mjukt och hårt bröd
  • skärpta krav inom färdigmatgrupperna
  • oljor och flytande margarin blir en ny livsmedelsgrupp
  • smörgåsar, baguetter med mera blir en ny livsmedelsgrupp
  • utvecklade villkor för fiskprodukter
  • skärpta krav för sockerarter och salt i några grupper

Föreslagnakriterier för nyckelhålet (pdf, öppnar i nytt fönster)

www.nyckelhalet.se

Tidigare artiklar:
Nyckelhålet sprids i Norden, 14 juli 2008

Nya villkor för nyckelhålsmärkta produkter diskuteras , 6 december 2007

 

Ytterligare upplysningar:
Ulf Bohman, chef för nutritionsavdelningen: 018-17 53 30
Anita Laser Reutersvärd, teknologie doktor i näringslära: 018-17 53 37

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel