Pressmeddelande -

Små regionala skillnader av miljöföroreningar i bröstmjölk

Förbud mot användning av PCB och DDT började införas under 1970-talet och detta har lett till att halterna i bröstmjölk från svenska kvinnor glädjande nog har sjunkit under senare år. Den största källan till organiska miljögifter i bröstmjölk är troligen maten, och olika matvanor i olika delar av landet skulle alltså kunna leda till olika halter i bröstmjölken. Under perioden 2000-2004 har Livsmedelsverket samlat in bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, Göteborg, Lund och Lycksele och en jämförelse av resultaten visar att skillnaderna mellan orterna är mycket små. Se tidigare artikel PCB-halterna i bröstmjölk fortsätter att minska, 3 juni 2005 http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=11621 Ytterligare upplysningar: Sanna Lignell, toxikolog: 018-17 53 17 Marie Aune, kemist: 018-17 56 79 Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500

Ämnen

  • Miljö, energi