Pressmeddelande -

Stor satsning på märkning av mat

Livsmedelsverket och kommunerna kommer under året att kontrollera märkningen på fisk- och charkvaror samt bageriprodukter. Förutom en helhetsbedömning av märkningen granskas vissa efterfrågade uppgifter som ursprung, köttmängd, fetthalt, fibermängd etc. Under hösten genomför Livsmedelsverket också en informationssatsning med märkningsskola på webben för allmänheten, en kurs för företagare och ett presseminarium med syfte att sprida information om märkning så att inte konsumenter blir vilseledda eller lurade. Livsmedelsverket fick i november 2005 i uppdrag av regeringen att granska livsmedelmärkningen. Idag lämnade verket en delredovisning och en strategisk plan för projektet till regeringen. Läs mer om märkningsprojektet Tidigare artikel: Två regeringsuppdrag till Livsmedelsverket, 17 nov 2005. http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=12409 Ytterligare upplysningar: om kontrollprojektet: Lena Jansson, statsinspektör: 018-17 56 35, 0709-24 56 35 om informationssatsningen: Jerker Sörenson, informationschef: 018-17 55 07, 0709-24 55 07

Ämnen

  • Politik