Pressmeddelande -

Studie om aspartam har utvärderats av EFSA

Resultaten från en omdiskuterad cancerstudie i råtta över aspartam, ett av våra vanligaste sötningsmedel, har nu utvärderats av EFSA. Cancerstudien kom från det italienska forskningsinstitutet European Ramazzini Foundation* i Bologna sommaren 2005. EFSA drar slutsatsen att studien inte motiverar en fortsatt riskvärdering av aspartam. Den ändrar heller inte dagens rekommendationer om konsumtion av livsmedel som innehåller aspartam. Livsmedelsverket har noga följt EFSAs arbete kring utvärderingen av studien och instämmer i dess slutsatser att aspartam inte ökade risken för cancer. Resultaten från det italienska forskningsinstitutet European Ramazzini Foundation* i Bologna, presenterades första gången under sommaren 2005 och därefter i ett par vetenskapliga tidskrifter. Aspartam är ett mycket välstuderat ämne, både i försöksdjur och på människa. Det har använts i livsmedel under ca 20 år utan att visa några negativa effekter. Den italienska studien antydde att aspartam vid livslång exponering i råtta kan ge cancer. Detta har enligt EFSA:s utvärdering inte kunnat bekräftas. Tidigare diskussioner om aspartams eventuella hälsoeffekter har framför allt handlat om effekter på centrala nervsystemet, där en förhöjd risk för hjärntumörer tidvis har debatterats flitigt. En enad expertis har dock avfärdat denna cancerrisk. Inte heller resultat från tidigare studier under mer än 25 år har visat några negativa effekter på arvsanlag, cancer-, fortplantningsförmåga och utveckling. Humanstudier har inte heller visat några sådana effekter. Aspartam är ett sötningsmedel som är uppbyggt av de två aminosyrorna fenylalanin och asparaginsyra. Aminosyrorna finns naturligt som byggstenar i proteiner i vår normala kost och den mängd som man får i sig via sötningsmedlet aspartam är liten i förhållande till övrig kost. För majoriteten av konsumenterna finns det inga kända risker med att äta aspartam. Det finns dock personer som lider av den medfödda sjukdomen fenylketonuri (PKU; 180 fall upptäckta i Sverige sedan 1965). Sjukdomen innebär att kroppen inte kan metabolisera fenylalanin och därför måste personer med PKU hålla sitt intag av fenylalanin lågt. Färdigförpackade livsmedel som innehåller aspartam måste därför märkas med uppgift om att de innehåller fenylalanin. Aspartam är godkänd som sötningsmedel i glass, fruktyoghurt, saft, sylt, marmelad, gelé, läskedrycker, konfektyr, kosttillskott, naturmedel, desserter, med mera. Dessutom får det användas i bordsötningsmedel. Idag finns ett ADI (acceptabelt dagligt intag på 40 mg/kg kroppsvikt) inom EU. En normalkonsument respektive extremkonsument kan komma upp i 10 procent (EU) respektive möjligen 40 procent (Storbitannien, Nederländerna) av detta intag. Livsmedelsverket och EU har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam, förutom de generella rekommendationerna att det av SCF fastställda ADI-värdet inte bör överskridas. En användning av begränsade mängder aspartam som sötningsmedel kan alltså betraktas som acceptabel från hälsosynpunkt. Bedömningen baserar sig på utvärderingen av en stor mängd tidigare studier, genomförda av internationella expertorgan (JECFA, SCF, FDA, COC, AFSSA)**. *) Cancer Research Centre of the European Ramazzini Foundation. **) · JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; 1980 · COC – Committee on Carcinogenicity of Chemicals in Food (UK); · FDA – Food and Drug Administration (USA); 1994, 1996 · SCF – Scientific Committee on Food (EU); 2002 · AFSSA - Agence Francaise de Securite des Aliments; 2002 EFSAs pressmeddelande om aspartam EFSAs utvärdering av den nyligen gjorda cancerstudien Läs mer om aspartam på Livsmedelsverkets webbplats: Sötningsmedlet aspartam - vad är rätt och fel i debatten? och generellt om sötningsmedel: Sötningsmedel i stället för socker - är dagens konsumtion riskfri? EFSAs webbplats SCFs, Scientific Committee on Food, senaste bedömning av aspartam (2002) JECFAs, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, bedöming av aspartam (1980) Ytterligare upplysningar: Nils-Gunnar Ilbäck, toxikolog; 018-175750, 0708-713918 Kettil Svensson, toxikolog; 018-175751; 0733-545363

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel