Pressmeddelande -

Svenska livsmedel fria från hormon och antibiotika

Problemet med narasin i foder och resthalter av narasin i ägg har minskat betydligt. Det visar fjolårets kontroll av svenska och importerade livsmedel. Endast ett ägg innehöll narasin och då i så låg halt att det inte utgjorde någon hälsorisk. Under 2005 undersöktes nästan 15 000 svenska prover från levande djur och animaliska livsmedel. Syftet med kontrollen är att hitta förbjudna substanser, tillväxtbefrämjande substanser (till exempel hormoner), veterinärmedicinska preparat samt mögel- och miljögifter. Få förbjudna substanser Totalt innehöll 0,05 procent av proven halter av restsubstanser över gällande gränsvärde. - Kontrollen visar att svensk produktion av levande djur och animaliska produkter i stort sett är fri från förbjudna substanser, kommenterar Ingrid Nordlander. Resultat Antibiotika över gällande gränsvärden hittades i fyra prov från nötkreatur (njure) och ett prov från svin(njure). Kadmium över gällande gränsvärde fanns i ett prov från nöt (njure) och ett prov från häst (muskel) Narasin hittades endast i ett ägg. Inget av de 40 importerade proven innehöll några påvisbara halter av restsubstanser. Ytterligare upplysningar: Statsinspektör Ingrid Nordlander, 018 - 17 55 96 eller 0709 - 24 55 96

Ämnen

  • Politik