Pressmeddelande -

Tillsynsresultat på Internet

Livsmedelsverket har lämnat ett förslag till regeringen som ska underlätta för myndigheterna inom livsmedelstillsynen att publicera sina tillsynsresultat på Internet. Allmänheten kan i dag läsa livsmedelstillsynens inspektionsprotokoll, men bara på papper. Personuppgiftslagen begränsar möjligheterna att lägga ut personuppgifter, t ex namn på enskilda firmor, på Internet. Föreslår regel Livsmedelsverket föreslår nu en ny regel i livsmedelsförordningen, som tillåter tillsynsmyndigheterna att publicera personuppgifter på Internet. Förutsättningen är att uppgifterna är nödvändiga för att sprida resultat av tillsynsverksamheten vid livsmedelsföretag till allmänheten. Uppgifterna ska också ha betydelse för konsumentens liv och hälsa och vara av allmänt intresse. Tillstyrkt En sådan ändring i förordningen gör att myndigheterna inte behöver göra en intresseavvägning i varje enskilt fall mellan allmänintresset och intresset av företagets integritetsskydd. Datainspektionen har tillstyrkt förslaget. Konsumentintresse - Det är viktigt att tillsynsmyndigheterna effektivt kan sprida information om resultaten av tillsynen, säger Livsmedelsverkets chefsjurist Göran Anér. - Det gynnar konsumenternas intressen och bidrar till en högre hygienisk standard hos företagen. Ytterligare upplysningar: Göran Anér, chefsjurist: 018-17 55 84, 0709-24 55 84 Catharina Lindvall, jurist: 018-17 14 99

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor