Pressmeddelande -

Förbättrade attityder till företagande

Kommunens service till företagen och kommunens regler och byråkrati upplevs som bättre än tidigare. Det samma gäller skolans attityder till företagande. Det visar den enkät som Svenskt Näringsliv gjorde i slutet av förra året och som nu resulterat i årets ranking av företagsklimat i landets kommuner. Ljungby hamnar på 70:e plats i företagsrankingen 2006, vilket är en liten försämring jämfört med förra året, Ljungby tappar tio placeringar. Överlag visar kommunerna i Kronobergs län negativa siffror, Markaryd och Uppvidinge undantaget. Rankingen grundar sig dels på statistik kring företagande och utbildning, dels på enkäten till 125 företagare i Ljungby. Statistiken visar bland annat att invånarnas utbildningsnivå har ökat, att entreprenaderna har blivit fler och att företagandet har ökat. Däremot har antalet nystartade företag minskat. I enkäten, som genomfördes i slutet av förra året, redogör företagare i kommunen hur de upplever ett antal frågeställningar. Resultatet blev så här jämfört med förra årets ranking. Siffrorna visar vilken position Ljungby hamnar på jämfört med landets övriga kommuner: Fråga 2005 2006 Allmänhetens attityder till företagande 102 187 Kommunpolitikernas attityder till företagande 39 55 Kommunala tjänstemäns attityder till företagande 55 54 Medias attityder till företagande 253 232 Skolans attityder till företagande 217 210 Kommunens service till företagen 40 30 Kommunala regler och byråkrati 76 37 Osund konkurrens från kommunen 118 87 Vägnät, tåg- och flygförbindelser 170 166 Tele- och IT-nät 137 219 Tillgången till kompetent arbetskraft 167 213 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet 52 66 (Källa: Svenskt Näringsliv) - Vi glädjer oss åt att vi har förbättrat oss på en hel del punkter, framför allt internt. Vad vi borde bli bättre på är att tillsammans med näringslivet i kommunen lyfta fram alla de goda exempel som finns i Ljungby på att det är möjligt att driva företag i Sverige med goda resultat, säger ClasGöran Carlsson, kommunalråd i Ljungby. Kommunstyrelsen har som ett av sina övergripande mål att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor. Som led i arbetet att nå dit har kommunen till exempel nyligen förstärkt näringslivsservicen och infört en företagslots. Kommunledningen besöker också kontinuerligt företagen i kommunen och skrivit avtal med Nyföretagarcentrum, som numera finns på Garvaren. - De här förändringarna hoppas vi ska leda till en bättre ranking nästa år, men vi tror inte att de har hunnit få genomslag i enkäten ännu, säger ClasGöran Carlsson. Enkäten visar att företagen i Ljungby har bekymmer med att hitta kompetent arbetskraft och det är en fråga som ClasGöran menar att kommunen bör jobba ännu hårdare med: - När arbetslösheten är så låg som 2,2 procent är det inte lätt att rekrytera. Det vi kan göra är att skapa goda förutsättningar för nya bostäder, så att de som får de lediga jobb som finns, verkligen har en möjlighet att flytta hit. Vi måste också fortsätta samarbetet med näringslivet när det gäller utbildningar.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Kronoberg