Pressmeddelande -

Företagsklimatet i Ljungby bland Top 20

Företagsklimatet i Ljungby är bland de bästa i landet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking som presenterades idag. Totalt hamnar Ljungby kommun på 45:e plats i rankingen, men när det gäller politiker och tjänstemäns attityd till företagande och företagsklimatet i sin helhet är resultatet ännu bättre, en 20:e plats.

- Ett mycket glädjande resultat eftersom vi arbetar hårt både med att stötta företag som vill etablera sig i Ljungby och  för att de företag som finns här ska utvecklas, säger näringslivschef Jan Melkersson.

Ljungby kommun har sedan förra årets ranking klättrat 20 placeringar, från plats 65 till 45. Kommunen har förbättrat sina resultat inom 13 av 18 områden. När det till exempel gäller skolans attityd till företagande har kommunen förbättrat sitt resultat med 62 placeringar.

- Ett resultat av att vi lagt resurser på att öka samarbetet mellan skola och näringsliv, säger Jan Melkersson.

Ett exempel på det är att Ljungby kommun just nu håller på att ta fram en egen mattebok med räkneuppgifter som det lokala näringslivet har bidraget med.

Kommunen får också ett gott betyg inom området "Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens" och en förklaring till det kan enligt Jan Melkersson vara förändringen på arbetsmarknaden och att kommunen sedan flera år arbetat med att ta fram skräddarsydda utbildningar.

- Tillsammans med olika utbildningssamordnare och företagen har vi skapat utbildningar efter företagens kompetensbehov.

----------------------------------

För mer information kontakta:
Jan Melkersson, näringslivschef, 0733-73 91 23.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • svenskt näringsliv

Regioner

  • Ljungby