Pressmeddelande -

Dödsolyckan i Kiruna

Det var en 27-årig LKAB-medarbetare, Teemu Saarensilta, som förolyckades på tisdag kväll i Kirunagruvan. Preliminära undersökningar tyder på att han avled av ett kraftigt slag mot huvudet när han kastades mot skyddstaket på en lyftkorg kopplad till en laddningsbil. Teemu arbetade på laddningen sedan ett år tillbaka som visstidsanställd. Innan dess har han också arbetat för en entreprenör med tillredningslastning och har även jobbat med raslastning. Teemu stod på lyftkorgen och höll på att ladda en salva tillsammans med en arbetskamrat som stod på golvet i orten (ortsulan). Sten släppte från berget (cirka en kubikmeter) och rasade ner på bommen till lyftkorgen. Såväl bommen som lyftkorgen trycktes ned och for sedan upp som en ”katapult” varvid Teemu kastades upp mot skyddstaket och skadades så svårt att han avled. Av allt att döma har han inte träffats direkt av sten. Olyckan inträffade på 907 meters avvägning under normalt laddningsarbete. LKAB kommer att se över arbetsrutinerna och Arbetsmiljöverket kommer också till LKAB idag för att undersöka olyckan närmare. Den senaste dödsolyckan i Kirunagruvan skedde i juli 1995 då ett kabelhjul lossnade inne på en verkstad och en man omkom. LKABs kontaktman i ärendet är Ola Johnsson, enhetschef Mining Division, telefon 070-3421270 eller 0980-71270.

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Regioner

  • Norrbotten

Kontakter

Frank Hojem

Presskontakt Kommunikationsdirektör 0920 380 70