Pressmeddelande -

Påminnelse pressträff Kiruna ny järnväg

Bygget bakom berget fortsätter Kiruna ny järnväg – dags för rälsläggning

Bygget av en ny järnväg i Kiruna är en del av samhällsomvandlingen och en förutsättning för att gruvbrytningen ska kunna fortgå. Arbetet med den nya järnvägen fortgår för fullt och nu är det dags för spårläggning längs den nya järnvägssträckningen.

Med anledning av det hälsar vi Er välkomna till Kiruna den 21 juli 2011, kl. 10.00, för en lägesrapport om projektet samt en rundtur i området. Möjlighet till fotografering och filmning kommer att ges.

Samling sker i receptionen hos LKAB.
Vi kommer att hålla på cirka kl. 10.00 – 13.30. Dagen avslutas med en frågestund.

Byggandet av den nya järnvägen i Kiruna startade hösten 2009 med markarbeten i området. Just nu bygger LKAB bland annat en ny godsbangård och en damm i sjön Luossavaara. Total ska 18 km järnväg och tio byggnadsverk byggas efter den nya järnvägssträckan som ska stå färdig i oktober 2012.

Färdigt i dagsläget är den nya omformarstationen, ett teknikhus, ny infart för tung trafik till LKAB samt en planfri viltpassage.

För att säkerställa fortsatt brytning i malmkroppens norra del, den så kallade sjömalmen, anlägger LKAB en damm och en kanal i sjön Luossajärvi. Under dagen ges en lägesrapport om även det projektet.

Medverkande under dagen är:
Olof Johansson, Trafikverket
Alf Karlsson, Trafikverket
Joakim Björnström, LKAB

Mer information om Kiruna Ny Järnväg och samhällsomvandlingen:

www.trafikverket.se/kiruna


www.lkabframtid.com


För ytterligare upplysningar och information kontakta:
Lina Näsström, Trafikverket, tel. 072-742 81 67, e-post: lina.nasstrom@trafikverket.se

Åsa Poromaa
Informatör, LKAB Information
+46 980 712 68
+46 70 342 12 68
asa.poromaa@lkab.com


LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB)
981 86 Kiruna
Telefonväxel: 0980-710 00
Fax: 0980-71207
www.lkab.com

 
Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • kiruna
  • järnväg

Regioner

  • Kiruna

Kontakter

Frank Hojem

Presskontakt Kommunikationsdirektör 0920 380 70