Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Kontakter

Paul Myllenberg

Paul Myllenberg

Presskontakt VD

Vi skapar miljösmarta, enkla parkeringar nära dig!

Lunds Kommuns Parkerings AB

Lunds Kommuns Parkerings AB är ett parkeringsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar parkeringsanläggningar i Lund. Vår stora uppgift är att göra Lund mer tillgängligt för boende, besökare och verksamheter genom att skapa miljösmarta parkeringslösningar. Vi arbetar aktivt för att LKP AB ska vara miljösmart, enkelt och nära! Vi arbetar hårt med vårt miljöarbete då vi vill förbättra Lunds miljö genom att skapa hållbara och praktiska parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö. Vi vill även vara nära våra kunder för att kunna bidra till stadsutvecklingen, men också för att förenkla kundernas vardag. Det ska vara lätt att hitta våra anläggningar samt enkelt att använda dem på alla sätt.

Vår vision är att kunna skapa miljösmarta, enkla parkeringar nära dig!

LKP AB är helägt av Lunds kommun. Bolaget äger och förvaltar åtta egna mobilitetshus, men ett nionde på gång, med snart sammanlagt ca 4200 bilplatser. Bolaget förvaltar i övrigt ca 20 000 p-platser på olika parkeringar i Lund. Bolagets anläggningar är strategiskt placerade och lätta att nå ifrån alla infarter till Lund.
Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar i Lund och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.
Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Lunds centrala delar. Vi ansvarar för parkeringsövervakning och skötsel av egna parkeringsområden samt andra fastighetsägares parkeringsplatser enligt avtal.

Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lkpab.se!

LKP
Kung Oskars väg 11 B
222 35 Lund
Sverige