Pressmeddelande -

Tre LKR:are med Master i pediatrik

Sverige har fått två nya LKR-kiropraktorer med Master of Science in Advanced Chiropractic Paediatric Practice (specialistutbildning i kiropraktik för barn och gravida). Ann-Britt Nilsson, Järna Kiropraktik & Kranialterapi, och Sue Weber Hellstenius, Täby Kiropraktor Klinik och Vasastans Kiropraktor Klinik, har genomfört den tre år långa Mastersutbildningen vid Anglo-European College of Chiropractic/Bournemouth University. Kenneth Bramberg, Dr Brambergs Kiropraktorklinik i Luleå, har sedan tidigare motsvarande utbildning. Därigenom är de tre LKR-medlemmarna ensamma i Sverige med en postgraduate MSc i pediatrik.

Mastersutbildningen via AECC/Bournemouth University består de två första åren av 4 moduler per år med inriktning på olika områden såsom graviditet & förlossning, tillväxt & utveckling, ortopedi & neurologi, forskningsmetodik etc. Avslutningsåret omfattar ett eget forskningsprojekt som ska genomföras och redovisas i form av en dissertation (uppsats). Samtliga moment redovisas och betygsätts av universitetet som efter sitt godkännande slutligen utfärdar titeln MSc Advanced Chiropractic Paediatric Practice.

Kenneth Bramberg var först i Europa med att erövra en Master of Chiropractic Science (paediatrics). Den togs år 2000 vid Royal Melbourne Institute of Technology i Australien. Han valde att i stället för ett projekt avsluta med en klinisk del där olika behandlingsformer för barn studerades.

Hela artikeln med bilder och länkar finns på LKR Ryggraden www.ryggraden.se

 

För mera info:

Stina Berg, ordf LKR, 0731-811342, stina.berg@kiropraktik.se

LKR Portal www.lkr.se

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) representerar den grupp kiropraktorer där samtliga medlemmar har en högskoleutbildning som är internationellt godkänd. Alla medlemmar har genomgått sin utbildning utomlands på en statligt godkänd högskola. LKR är dessutom medlem i European Chiropractors Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC) som i sin tur är medlem i Världshälsoorganisationens WHO: s organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. LKR är också via SRAT medlem i SACO.

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • postgraduate msc i pediatrik
  • kiropraktor
  • kiropraktik
  • masterutbildning
  • lkr
  • master of chiropractic science

Medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt och med akademisk examen. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på rygghälsa och ryggradsrelaterade besvär. Diagnostik, behandling och rehabilitering med syfte att förbättra kroppens funktion för bättre hälsa och välmående.