LO presenterar rapport om arbetslöshetsförsäkringen

Tid 11 November 2008 11:30 – 13:00

Plats LO-huset, Barnhusgatan 18, Gästvåningen 5 tr.

När arbetslösheten nu stiger snabbt presenterar LO-ekonomerna rapporten Trygghet och effektivitet - om vägvalen i sysselsättningspolitiken. Rapporten behandlar vad den nya forskningen säger om effekterna av en arbetslöshetsförsäkring, vilka krav som bör ställas på de arbetslösa och hur länge de bör söka arbete. I rapporten finns också en utvärdering av regeringens politik för att minska det så kallade utanförskapet och en diskussion kring effekterna av regering jobbskattepolitik. Utredarna hävdar att regeringen baserar sin politik på ett ensidigt urval av kunskaper som i flera fall är föråldrad. I rapporten hävdas samtidigt att det finns skäl till en nyorientering av arbetarrörelsens politik för ökad sysselsättning. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin kommenterar rapportens slutsatser. Datum: Tisdagen den 11 november Tid: 11.30 - 13.00 Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, Gästvåningen 5 tr. Medverkande: Dan Andersson, chefekonom LO, Ann-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Jenny Lindblad, utredare, LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Välkomna! Med hälsning Ann Larsson Pressekreterare, LO 105 53 STOCKHOLM LO Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08

Relaterat innehåll