Pressinbjudan: LO presenterar en ny rapport ”Vägar till arbetslivet”

Tid 18 Maj 2006 12:00 – 12:00

Plats Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18

LO presenterar en ny rapport ”Vägar till arbetslivet” som behandlas på LOs representantskap torsdagen den 18 maj. I direkt anslutning efter mötet är det en pressträff där tillfälle finns att ställa frågor om rapporten. Under de senaste åren har Utbildningssystemet har blivit alltmer marknadsorienterat och konkurrensen mellan skolor och kommuner har hårdnat. I rapporten analyseras utvecklingen av de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan. Det faktum att utbildningssystemet har blivit mycket mer marknadsorienterat med en ökande konkurrens om medlen mellan kommunala och privata skolor har gått utöver kvaliteten i de traditionella yrkesutbildningarna. Trots att dessa spelar en viktig roll på arbetsmarknaden har ingen tagit ett samlat ansvar för deras kvalitet eller dimensionering. I rapporten presenteras ett flertal förslag för att öka dessa utbildningars kvalitet och attraktionskraft och att förbättra samverkan mellan utbildningarna och arbetslivet. Tid: Torsdagen den 18 maj klockan 12.00 Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18 Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande, Irene Wennemo, chef på näringspolitiska enheten och Thomas Hagnefur, näringspolitiska enheten. Med hälsning LOs pressinformation Välkomna! Med hälsning Ann Larsson Pressekreterare, LO 105 53 STOCKHOLM Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08

Relaterat innehåll