Pressmeddelande -

Ändrad tid! Pressinbjudan: LO presenterar rapport om arbetslöshetsförsäkringen

OBS!!!

Ändrad tid
Seminariet äger rum tisdagen den 11 november kl
11.30
(tidigare meddelad tid var onsdagen den 5 november)

När arbetslösheten nu stiger snabbt presenterar LO-ekonomerna rapporten Trygghet och effektivitet - om vägvalen i sysselsättningspolitiken.

Rapporten behandlar vad den nya forskningen säger om effekterna av en arbetslöshetsförsäkring, vilka krav som bör ställas på de arbetslösa och hur länge de bör söka arbete.

I rapporten finns också en utvärdering av regeringens politik för att minska det så kallade utanförskapet och en diskussion kring effekterna av regering jobbskattepolitik. Utredarna hävdar att regeringen baserar sin politik på ett ensidigt urval av kunskaper som i flera fall är föråldrad.

I rapporten hävdas samtidigt att det finns skäl till en nyorientering av arbetarrörelsens politik för ökad sysselsättning.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och LOs ordförande
Wanja Lundby-Wedin kommenterar rapportens slutsatser.


Datum: Tisdagen den 11 november
Tid: 11.30 - 13.00
Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, Gästvåningen 5 tr.
Medverkande: Dan Andersson, chefekonom LO, Ann-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Jenny Lindblad, utredare, LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin.

Välkomna!

 

 

Ämnen

  • Politik