Pressmeddelande -

Alliansens fem strategier för att försvaga facket.

Den borgerliga alliansen har fem strategier för att försvaga facket, men det är fackets medlemmar som de är ute efter. Det sa LOs avtalssekreterare Erland Olauson i sitt första maj tal i Karlskrona - Om drygt ett år löper de flesta löneavtalen på svensk arbetsmarknad ut. Då ska alla fackliga organisationer förhandla fram nya löne- och anställningsvillkor för sina medlemmar. Hur de förhandlingarna kommer att gå avgörs av fackets styrka. Det vet högeralliansen och våra motparter. Därför är deras strategi att försvaga löntagarnas organisationer. - Alliansen vill för det första fördyra det fackliga medlemskapet genom att avskaffa avdragsrätten för fackavgiften. - De vill för det andra höja egenavgiften till a-kassan så att kostnaden ökar kraftigt för den enskilde arbetstagaren. Detta skulle sammantaget göra det dubbelt så dyrt att vara med i facket. Fackavgiften skulle höjas från 300 upp till 700 kronor per månad. - För det tredje föreslår de en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som tar bort kopplingen mellan fack och a-kassa. - För det fjärde vill de sänka a-kasseersättningen. Det medför sämre ekonomi för de ar­betslösa men också att de tvingas acceptera lägre betalda arbeten. Det är i sin tur ett sätt att pressa ner lönerna främst för de grupper i samhället som redan har de lägsta lönerna. - För det femte vill de göra det lättare att få F-skattsedel. Det skulle innebära att en arbetsgivare kan säga upp en anställd med hänvisning till arbetsbrist, och sedan säga välkommen tillbaka som egen företagare. Då gäller inte kollektivavtalen och den övriga arbetsrätten. Det skydd som arbetstagarna har i Sverige skulle bli frivilliga för arbetsgivarna. - Löntagarna ska - enligt moderaterna - gärna få vara med i facket, men det ska vara dub­belt så dyrt som idag och innehålla en sämre A-kassa än idag. Kollektivavtal ska få finnas kvar eftersom de leder till fredsplikt för de anställda, men fackens styrka i förhandlingar om innehållet i kollektivavtalen ska minska. Det leder till sämre avtal något som kan leda till att färre tycker att de har anledning att vara med i facket. Minskat medlems­antal leder i sin tur till ännu svagare fackföreningar. - Så ser strategin ut bakom de så kallade ”nya” moderaterna. Men det är samma gamla högerpolitik och den ska vi rösta nej till den 17 september!

Ämnen

  • Politik