Pressmeddelande -

Användarnas dom över IT i vården

LOs IT-projekt UsersAward, inbjuder till presskonferens för att redovisa resultatet av en omfattande kartläggning av IT-användningen inom vården. Med fokus på journalsystem har användare till 44 system lämnat sina uppfattningar om hur deras IT-stöd påverkar deras arbete, arbetsmiljö och effektivitet. Exempel ur resultaten, sju av tio användare tycker att datasystemen är lätta att lära och förstå men bara hälften tycker att det minskar strul och problem i arbetet. Sju av tio tycker att det underlättar arbetet men lika många tycker att det styr arbetsuppgifterna på ett besvärande sätt. Tid: Fredagen den 26 november kl. 10.30. Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan18 Medverkande: Projektledare Torbjörn Lind, UsersAward och Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall. Välkomna! Bakgrund: UsersAward är en användarorganisation vars syfte är att bidra till bättre anpassade IT-stöd i arbetslivet. Sedan 2003 är det ett non-profitföretag med LO som ägare och har samverkansavtal med KTH och TCO. UsersAwards kartlägger användaruppfattningar om IT och erbjuder stöd åt leverantörer och beställare inom privat och offentlig verksamhet. UsersAward nås på 08-796 27 95, hemsida www.usersaward.se.

Ämnen

  • Politik