Pressmeddelande -

Den borgerliga alliansen bryter mot pensionsöverenskommelsen

Den borgerliga alliansens förslag att kraftigt försämra pensionerna för personer med sjukersättning skulle innebära att man frångår pensions­överenskommelsen. LO kräver därför att alliansens partier tar tillbaka förslaget om försämringar av de sjukas pensioner. Den borgerliga alliansen vill att personer med sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, bara skall få räkna med 80 procent av den tidigare inkomsten som grund för sin ålderspension. De som får sjukersättning/förtidspension när de är i åldern 30-55 år skulle då få sänkt ålderspension med 6-41 procent beroende på hur tidigt de har blivit sjuka. De som blir sjuka vid 55 års ålder får i de typfall LO redovisar sänkt statlig pension med 6 procent. Drabbas man av sjukdom redan vid 50 års ålder sjunker pensionen med 12 procent. En tjänsteman som blir sjuk vid 40 års ålder kommer att få sänkt ålderspension med 26 procent. Att ge stimulanser i pensionssystemet för att arbetskraften skall förlänga livsarbetstiden är en rimlig politik, men att som i de borgerligas förslag sänka pensionerna för dem som inte orkar arbeta till 65 års ålder är helt orimligt menar LO. - Att straffa långtidssjuka för att de haft de hårdaste arbetsuppgifterna är knappast rättvist. Arbetslivet innebär mycket stora skillnader i fysisk belastning och riskerna i arbetet är så tydlig uppdelat efter samhällsklass att det rimligen är huvudförklaringen till att kvinnor och arbetare är överrepresenterade bland de långtidssjuka, säger Ellen Nygren LO-ombudsman med ansvar för pensionsfrågor. - Idén med att försämra sjukförsäkringen är att höja självrisken så att individen inte utnyttjar försäkringen. Men hur mycket kan löntagarna själva bestämma över riskerna på jobbet eller avstå från att utföra arbeten som innebär mindre risk? Det innebär t.ex. risk för hälsan att jobba på kvällar och nätter. Alliansen har väl knappast tänkt att de tjänstemän och arbetare som håller Sverige öppet dygnet runt på sjukhus, kollektivtrafik, i affärer och fabriker ska avstå från arbete på obekväma tider för att minska risken för framtida sjuklighet? Säger Ellen Nygren LOs stöd för pensionsreformen förutsatte att livsinkomstprincipen ?kompletteras med fördelnings­­politiska inslag så att den som på grund av sjukdom, arbetslöshet förtidspension osv. får lägre livsinkomst, inte också drabbas av lägre ålderspension." LO värdesatte också den trygghet för framtiden som en blocköverskridande överens­kommelse innebär och antog därför att pensionssystemet skulle hålla även vid eventuella förändringar av regeringsmakten. - Vi står fortfarande bakom pensionsreformen. Vi kräver att de borgerliga partierna också står fast vid överenskommelsen. Vi kräver därför att allianspartierna drar tillbaka förslaget om försämringarna av pensionerna för de som är långvarigt sjuka, säger Ellen Nygren För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Ekonomi, finans