Pressmeddelande -

Europaparlamentet delar LOs uppfattning att arbetstagarnas rättigheter måste stärkas i EG-rätten

En bred majoritet i Europaparlamentet antog idag den socialdemokratiska parlamentsledamoten Jan Anderssons rapport "utmaningar för kollektivavtalen". Europaparlamentet är kritiskt till den tolkning som EG-domstolen har gjort av utstationeringsdirektivet i Laval-, Rüffert- och Luxemburgdomarna och tar avstånd från ett EU som bygger på konkurrens om löne- och arbetsvillkoren.


- Det är mycket glädjande att Europaparlamentet, som representerar alla politiska grupperingar och medlemsstater, ställer sig bakom LOs kritik av EG-domstolens beslut. Jan Andersson har gjort ett stort och viktigt arbete genom att uppmärksamma parlamentet för problematiken och dessutom presentera ett förslag som lyckats förena så många viljor, säger Wanja Lundby-Wedin.

Europaparlamentet vill se ett återupprättande av likabehandlings¬principen mellan utstationerade arbetstagare och inhemska arbetstagare. Vidare anser Europaparlamentet att det råder obalans mellan EU:s grundläggande rättigheter, däribland rätten att vidta stridsåtgärder, och den fria rörligheten. För att åtgärda detta måste EU:s primärrätt förändras så att det blir jämvikt mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension. Europaparlamentet stödjer därmed LOs krav på ett socialt protokoll.

Huruvida utstationeringsdirektivet kommer att revideras, vilket Jan Anderssons har förslagit, återstår ännu att se. Europaparlamentets beslutade i plenum att revideringen av utstationeringsdirektivet skall föregås av konsekvensanalyser i medlemsländerna.

- Detta får inte bli ett svepskäl för att dra de nödvändiga förändringarna i utstationeringsdirektivet i långbänk. Revideringen av utstationeringsdirektivet kommer att bli en viktig fråga i valet till Europaparlamentet. Ett rimligt krav på de svenska politiker som kandiderar är att de inte stöder en kommission som motsätter sig förändringar av utstationeringsdirektivet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik