Pressmeddelande -

Håkan Löfgren LO om det nya bemanningsavtalet. - Bättre möjligheter att planera arbetstiden

LO-förbunden har tecknat ett nytt bemanningsavtal med ALMEGA. Avtalet gäller i två år.
– Jag är nöjd med att avtalet nu gör det lättare för anställda på bemanningsföretag att förutse sin arbetssituation. Detta förbättrar också deras förutsättningar att planera sitt sociala liv, säger Håkan Löfgren ombudsman på LO.

Det nya avtalet innebär bland annat att den så kallade tillgängliga tiden begränsas till maximalt 9 timmar sammanhängande tid. En bemanningsanställd som väntar på uppdrag ska inte behöva vara tillgänglig mer än 9 timmar per dygn.

Avståndet en bemanningsanställd måste vara beredd att åka för att ta ett uppdrag får en ny begränsning i avtalet. Tidigare har kommungränsen varit den rådande principen om man inte kommit överens om annat. Ingen ska tvingas åka utanför kommungränsen för att ta ett uppdrag. Eftersom exempelvis kommunernas storlek och tillgången till allmänna kommunikationer varierar, har det nya avtalet kompletterats med en regel som säger att ingen ska behöva åka till ett uppdrag som ligger längre än 7,5 mil bort från bemanninsgföretagets kontor.

Avtalet innehåller också en skyddsregel för förändringar i arbetstiden. Ändras arbetstiden från dagtid till natt eller skift samt tvärtom, så ska detta meddelas arbetstagaren minst fem dagar i förväg.

En ny ordning för att säkrare fastställa rätt lön blir också möjlig i det nya bemanningsavtalet. Principen har även sedan tidigare varit att den inhyrde ska ha samma lön som de anställda som arbetar med samma uppgifter. Så har dock inte alltid varit fallet, vilket har lett till tvister om lön och krav på retroaktiv ersättning. Det har i sin tur lett till att bemanningsföretaget måste kräva högre ersättning från kundföretaget. För att undvika detta ger det nya avtalet möjlighet för inhyrningsföretaget att göra upp med fackklubben på arbetsplatsen om vilken lön som ska gälla för den inhyrde. Därefter ska den fackliga lokalavdelningen bedöma rimligheten i en sådan uppgörelse och skicka sitt godkännande till bemanningsföretaget. Sedan fastställs lönen mellan bemanningsföretaget och dess fackliga motpart.


För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Fackligt