Pressmeddelande -

IFS rapport om kränkningar av fackliga rättigheter: Fackliga rättigheter utmanas av krav på billigare produktion


Den årliga rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter från Internationella Fackliga Samorganisationens (IFS) visar på en fortsatt ökning av kränkningarna.

- Jag blir både bedrövad och upprörd över att behöva konstatera att utvecklingen går bakåt,. Alla dessa kränkningar är brott mot de mänskliga rättigheterna och omöjliggör arbetet med att utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling, säger Wanja Lundby-Wedin, ordförande i LO

Rapporten visar bland annat att i USA saknar över 30 miljoner amerikanska arbetare lagstadgad rätt att förhandla om sina löner och arbetsvillkor, bland dem 40 procent av de anställda i den offentliga sektorn.

I en lång rad länder är fackföreningar förbjudna. Det gäller bland andra Kina, Vietnam, Iran och Egypten. Under 2007 arresterades flera tusen fackliga medlemmar och förtroendevalda för att de strejkat och krävt sina rättigheter och tusentals avskedades bara för att de försökt bilda eller gå med i en fackförening. I Colombia dödades 39 människor under 2007 på grund av sitt fackliga engagemang. Det gör att Colombia fortsätter att leda statistiken som världens farligaste land för fackligt aktiva.

Brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet förekommer också i Europa. I Georgien ger lagen arbetsgivare rätt att säga upp en anställd av vilka skäl som helst. Och i Europas sista diktatur, Vitryssland, är kränkningarna som allra värst.

En av rapportens slutsatser är att löntagarnas mänskliga rättigheter i arbetslivet utmanas av krav på en allt billigare produktion med lägre löner och sämre arbetsvillkor, vilket leder till exploatering, förtryck och ofrihet.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik