Pressmeddelande -

LO-ekonomerna i ny rapport: En generös arbetslöshetsförsäkring ger en effektiv strukturomvandling.

Forskningen ger inget entydigt stöd för regeringens uppfattning att ökade inkomstskillnader mellan dem som har och dem som saknar arbete skulle minska arbetslösheten. Särskilt svårt är det att motivera en sådan politik i en lågkonjunktur då det saknas jobb att söka. Det menar LO-ekonomerna i rapporten Trygghet och effektivitet - en bättre arbetslöshetsförsäkring.

Istället för breda kostsamma åtgärder i form av skattesänkningar för grupper som redan är i arbete, menar LO-ekonomerna att staten bör utforma sin arbetsmarknadspolitik med riktade åtgärder till dem som står utan arbete. En generös arbetslöshetsförsäkring är möjlig om den kombineras med kontroll och åtgärder som är anpassade efter de enskilda personernas behov för att komma i sysselsättning.

- Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen är ovärdigt ett rikt land som Sverige. Att på detta sätt bestraffa människor som saknar arbete är orimligt eftersom arbetslösheten i huvudsak är beroende av faktorer som den enskilde inte själv kan rå på, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

LOs ordförande pekar också på att Sverige tidigare har tagit sig igenom kriser och strukturomvandlingar genom att ställa om produktionen och rusta arbetskraften. På så sätt har Sverige lyckats öka andelen högproduktiva jobb och därmed höjt levnadsstandarden.

- Det finns ingen anledning att tro annat än att det skulle vara möjligt nu också, men då måste regeringen ändra sin politik. En mer generös arbetslöshetsförsäkring är nödvändig för att upprätthålla efterfrågan och minska effekterna av lågkonjunkturen. De utbildningsprogram som erbjuds arbetslösa måste bli fler och framför allt bättre. Att som regeringen nu gör, förlita sig till de omställningsavtal som fack och arbetsgivare har tecknat, är inte tillräckligt. De är ett stöd i omställningsarbetet, men dagens kraftiga lågkonjunktur kräver mer omfattande åtgärder, säger Wanja Lundby-Wedin.


För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik