Pressmeddelande -

LO-ekonomerna i ny rapport: Öka tillväxten genom höjda lägstlöner

I diskussionerna om hur vi ska öka tillväxten i den svenska ekonomin, för LO-ekonomerna nu fram en ofta förbisedd åtgärd; att höja de lägsta lönerna för att åstadkomma nödvändig strukturomvandling. På så vis kan fler människor arbeta inom verksamheter som har ett högre förädlingsvärde. ? Vi anser att facken bör försöka förhandla upp lägstlönerna för att öka omvandlingstrycket i ekonomin. Vi tror att de stora investeringar som gjorts i utbildningsväsendet möjliggör detta och att avkastningen på dessa investeringar kan öka med en sådan reform, säger LOs chefsekonom Dan Andersson. Målet, menar LO-ekonomerna, är att arbetskraften i första hand ska arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter. Arbetskraft med lågbetalda arbetsuppgifter ska stimuleras att flytta uppåt i befattningstrappan. För att lyckas måste relativlönerna sättas så att arbetskraften inte används för arbetsuppgifter med lågt förädlingsvärde utan frigörs och kan flytta till arbetsuppgifter med högre förädlingsvärde. ? Höjda lägstlöner handlar inte om att en större del av förädlingsvärdet ska gå till löntagarna. Ska ekonomin växa måste också kapitalet växa. En god kapitalavkastning, minst i nivå med omvärldens, är avgörande för tillväxten, säger Dan Andersson. LO-ekonomerna pläderar heller inte för en allmän löneutjämning som går längre än vad likhet i produktionsförmåga medger. De skriver att om höjda lägstlöner ska ge en långsiktig tillväxteffekt genom ökad produktivitet, så måste såväl högskole- som gymnasiestudier löna sig. Detta är särskilt viktigt inom de yrken där vi kan se en snar arbetskraftsbrist till följd av pensionsavgångar. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik