Pressmeddelande -

LO-ekonomerna i ny rapport om välfärdens finansiering

Beslut om framtidens välfärdssystem måste tas snarast Politikerna måste snarast fatta ett antal strategiska beslut om välfärdstjänsterna också i framtiden ska finansieras gemensamt. Det faktum att vi nu går mot en tid där en minskad andel av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder, kombinerat med en ökad livslängd, kommer att rasera det välfärdssystem vi har idag om ingenting görs Sveriges demografiska utveckling har varit känd länge och senast pekade den statliga Långtidsutredningen på problemen. Däremot har diskussionerna om hur vi ska hantera denna utveckling lyst med sin frånvaro. Visar inte politikerna vilja att genom beslut skapa förutsättningar för en gemensam finansiering av framtidens välfärdstjänster, så riskerar vi en kraftig expansion av privata försäkringar för att trygga ålderdomen bland dem som har råd. Detta skulle undergräva och försvåra offentliga åtgärder för en gemensamt finansierad välfärd. Det menar LO-ekonomerna som i rapporten Kan framtiden finansieras? LO om LU presenterar ett antal olika alternativ för en finansiering av framtidens välfärd. Rapporten har i första hand tillkommit för att skapa en debatt om de olika åtgärder som är möjliga. Utan att själva förespråka vilka alternativ som bör genomföras, presenterar LO-ekonomerna sex olika förslag. · Höjda kommunalskatter med 10 kronor över en tjugoårsperiod. · Höjda avgifter men med ett högkostnadsskydd, för kommunala tjänster ? framförallt för sjukvård och äldreomsorg · Breddade momsbaser · Flyttande av ansvaret för vissa offentliga försäkringar ? exempelvis sjukförsäkringen ? till arbetsmarknadens parter. · Införandet av en privat omsorgsförsäkring. · Införande av en obligatorisk offentlig äldreomsorgsförsäkring. Resurser samlas in med en generationsskatt och öronmärks för vård och omsorg med hjälp av en generationsfond. Hur stora höjningar av skatter och avgifter som kommer att krävas för att bevara en offentligt finansierad välfärd beror på hur mycket produktiviteten och antalet arbetade timmar ökar. LO-ekonomerna ser ljust på möjligheterna att öka både produktiviteten och antalet arbetade timmar, men menar att detta inte kan ske i tillräckligt stor omfattning för att ensamma garantera en offentligt finansierad välfärd. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik