Pressmeddelande -

LO-ekonomerna i rapport om flexicurity: - Dansk arbetsrätt förklarar inte god sysselsättningsökningen

En stark ekonomisk utveckling och balanserad ekonomisk politik har varit en förut­sättning för att flexicurity-modellen skulle ge den höga sysselsättning som råder i Danmark. Om modellen också fortsättningsvis ska kunna vara generös i ersättningssystemen och arbetsmarknadspolitiken, måste arbetskraftsutbudet och sysselsättningsgraden dock öka ytterligare. Det menar LO-ekonomerna i sin rapport ?Tryggare på andra sidan sundet?? Om flexicurity i Danmark?. Den danska sysselsättningsökningen har varit beroende av en ekonomisk politik som stimulerat den privata konsumtionen. Samtidigt har arbetsmarknadens parter tagit ett ökat ansvar för att i sina löneförhandlingar hålla inflationen låg. Därtill har arbetskraftsutbudet kunnat öka genom en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, vilket både sänkt arbetslösheten och motverkat inflation. Starka kollektivavtal och trepartsöverenskommelser tillsammans med olika former av utbildning är grundläggande för att modellen ska fungera bra. Modellen ger en hög rörlighet på arbetsmarknaden. LO-ekonomerna skriver också att den danska flexicurity-modellen inte kan överföras på Sverige eftersom den har utvecklats successivt utifrån Danmarks ekonomiska situation och den danska näringslivsstrukturen med många små och medelstora företag. Däremot finns det skäl för Sverige att närmare utvärdera de danska reformerna av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, menar de. Flexicurity bygger på de tre delarna; aktiv arbetsmarknadspolitik, generösa ekonomiska stöd vid arbetslöshet och flexibel arbetsrätt. Modellen förenar flexibilitet och trygghet i syfte att nå god ekonomisk utveckling och hög sysselsättning. Rapporten visar att svensk och dansk ekonomi är mer lika än olika. Båda har i ett internationellt perspektiv hög sysselsättning och god förmåga att hantera strukturomvandling. Båda länderna står nu dessutom inför samma två utmaningar; att öka antalet arbetade timmar och att förbättra utbildningen. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik