Pressmeddelande -

LO i ny rapport om de yrkesförberedande programmen på gymnasiet: Satsa på de utbildningar vi vet ger jobb

Yrkesprogrammen på gymnasiet har idag alldeles för svag koppling till arbetsmarknaden. Många av de program som faktiskt leder till jobb är underdimensionerade och har för få sökande. Samtidigt finns det ett högt söktryck till överdimensionerade program som knappast kan kallas yrkesförberedande och där det inte heller finns någon arbetsmarknad efter avslutad skolgång. Det konstaterar LO i rapporten ?Vägar till arbetslivet? som är en analys av de yrkesförberedande programmen i gymnasiet. - Det behövs bättre studievägledning i skolan. De som går till exempel industri och omvårdnad har en bra arbetsmarknad men de programmen är av någon anledning inte så populära. Här behöver också arbetsgivarna göra en insats och till exempel ta emot fler elever på PRAO så att ungdomarna får en bättre kännedom om branschernas olika yrken, konstaterar Ulla Lindqvist, andre vice ordförande i LO, med anledning av rapporten. Rapporten konstaterar också att det inte finns någon anledning att frångå ambitionen att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet eftersom mellan 81 och 93 procent av eleverna som går ut har godkända betyg. - Kunskaper i kärnämnena engelska, svenska och matematik behövs om eleverna ska klara de förändringar som arbetslivet genomgår hela tiden. Visst kan andelen elever med godkända betyg bli högre. Men då krävs det att skolorna blir bättre på att utveckla en pedagogik som sätter in de teoretiska ämnena i ett praktiskt sammanhang. Många skolor gör det redan idag med goda resultat, säger Ulla Lindqvist. Ett annat problemområde som rapporten belyser är det faktum att endast 63 procent av eleverna får tillgång till de 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande de har rätt till. Den slutsats rapporten drar är att skolor som inte kan garantera eleverna på ett yrkesprogram den föreskrivna volymen arbetsplatsförlagt lärande inte ska ha rätt att starta programmet. - Det är också olyckligt att elevsammansättningen är så könsuppdelad på de olika programmen. Särskilt tydligt blir det på bygg, energi och elprogrammen där det bara är mellan 1 och 3 procent av eleverna som är flickor. Det här är inget som vi kan ändra på bara genom att förbättra studievägledningen. Det krävs ett aktivt jämställdhetsarbete i alla branscher och på alla arbetsplatser om situationen ska förbättras, konstaterar Ulla Lindqvist. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Utbildning