Pressmeddelande -

LO i ny rapport: Viktigt att välfärdspolitiken är lika i hela landet

Sjukvård, äldreomsorg och skola är de områden där det är mest prioriterat att kvaliteten är lika i hela landet. Det anser över 70 procent medan runt 20 procent anser att det lokala inflytandet är viktigast, de resterande är osäkra. För förskolans del var det något färre som ansåg att likhet i hela landet var viktigast – 63 procent, medan nästan 30 procent prioriterade lokalt inflytande. När det gäller kulturutbudet var skillnaden minst. Det visar rapporten ”Var finns efterfrågan på kommunalt självstyre?”. SIFO har på LOs uppdrag gjort en undersökning bland 1000 slumpvis utvalda svenskar. De som svarade fick prioritera mellan att kvaliteten är ungefär lika bra i hela landet, även om det kan minska det kommunala självbestämmandet och att medborgarna genom kommunala beslut har möjlighet att påverka, trots att det kan ge upphov till stora skillnader. Frågan ställdes för fem olika politikområden: sjukvård, äldreomsorg, skola, förskola och kulturutbudet (t ex bibliotek, musikskola och teater) Under de senaste åren har frågan om ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun blivit alltmer aktuell. Tydligaste uttrycket för det är tillsättandet av den statliga ansvarskommitté som har fått i uppgift att utreda frågan. De flesta medborgare anser att de delar av välfärdspolitiken som kommuner och landsting har ansvaret för är de mest angelägna. Därför är makten över hur dessa verksamheter ska utföras viktig. Sammantaget finns endast ett begränsat stöd för att det kommunala självbestämmandet ska få något stort genomslag på välfärdsområdet. Inom framförallt välfärdens kärnområden anser medborgarna att det är högt prioriterat med nationell likhet. Det lokala inflytandet kan gärna prioriteras ned och skolan ska bli lika för alla. De som är minst positiva till kommunalt självbestämmande är kvinnor, offentligt anställda, medelålders och äldre, de som bor i glesbygd och i mindre orter och de som röstar på socialdemokraterna och vänsterpartiet. De grupper som uttrycker en misstro mot det kommunala självstyret har en sak gemensamt, de är mer beroende av välfärdspolitiken. Kvinnor och offentliganställda jobbar i större utsträckning med välfärdsproduktion. Medelålders har oftare barn som går i förskola och skola. I de äldre grupperna behöver man mer vård och omsorg. För kvinnor har förskolan och äldreomsorgen spelat en viktig roll för att man ska kunna kombinera arbete och familj. De ovan nämnda grupperna har också, med kanske något undantag, visat sig ha en mer positiv inställning till den skattefinansierade välfärden. För ytterligare information kontakta: Irene Wennemo tel: 070-665 27 25 Anna Fransson tel: 070-578 27 80 Ann Larsson Pressekreterare, LO 105 53 STOCKHOLM Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08

Ämnen

  • Politik