Pressmeddelande -

LO kommenterar de rödgrönas vårmotion: Välkommen satsning på jobb och trygghet

– De rödgröna visar med sin vårmotion att det går att kombinera en politik för fler jobb med en politik för ökad trygghet för den som blivit arbetslös eller sjuk. Det är en politik som minskar klyftorna i samhället och som tar ett viktigt första steg mot en rättvis beskattning, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.
– LO ser mycket positivt på de rödgrönas förslag om satsningar på utbildning samt kompetenshöjande insatser och praktik för arbetslösa. LO har under lång tid efterlyst åtgärder som kan rusta arbetskraften så att den som drabbats av arbetslöshet verkligen kan ta jobben när konjunkturen vänder, säger Wanja Lundby-Wedin.

– LO välkomnar också förslagen om ett ROT-avdrag som utvidgas till att även omfatta flerfamiljsbostäder, ökat stöd till kommunerna och satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Flera av åtgärderna listades i LOs program för en alternativ krispolitik, säger Wanja Lundby-Wedin.

– LO ser att det tas stora steg mot en rättvis, generös och skattefinansierad arbetslöshetsförsäkring om de rödgrönas förslag genomförs. Ett av de viktigaste stegen är att avskaffa de orättvisa och höga kostnaderna för försäkringen. Idag betalar en hotellstäderska årligen cirka 4.000 kronor mer i avgift än en akademiker för sin arbetslöshetsförsäkring. Det är djupt orättvist, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Med de förändringar som de rödgröna vill göra i sjukförsäkringen skapas förutsättningar för en försäkring som ger trygghet, både under sjukdom och för återgång till arbete. LO ser också mycket positivt på de ökade anslag som de rödgröna vill ge Arbetsmiljöverket för att öka antalet inspektioner, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Ämnen

  • Fackligt